RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Konferens för besöksgruppsansvariga

Nyvillan Hagabergs folkhögskola2015-08-27 I november arrangerar RFS konferens för ansvariga för besöksgrupper på anstalt och häkte. Syftet med konferensen är att möjliggöra erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning samt ge inspiration till att utveckla verksamheten i den egna besöksgruppen.

Årets konferens äger rum 7-8 november på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Programmet kommer delvis att ha fokus på intagnas psykiska och fysiska mående. Det slutliga programmet med föredragshållare och exakta tider skickas per post till deltagarna några veckor innan konferensen.

Konferensen har plats för totalt 28 deltagare och RFS ser gärna att så många besöksgrupper som möjligt är representerade. 

Anmälan görs till kriminalvårdsombudsman Jenny Gudmarsson på 070-723 99 00 eller jenny.gudmarsson@rfs.se senast fredagen den 2 oktober 2015. Meddela deltagarens namn, adress och telefonnummer, eventuella kostönskemål/allergier samt om deltagaren avser äta lunch på lördag och/eller söndag. Observera att anmälan är bindande. Totalkostnaden 700 kronor/person sätts in på RFS bankgiro 5611-4929 senast sista anmälningsdag. Vid inbetalning vänligen uppge föreningens och deltagarens namn samt att det gäller RFS besöksgruppskonferens. 

Läs inbjudan som pdf här

Läs programmet här