RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kortfilm om Visionsrummet och RFS

2015-03-16 Se en kortfilm om Visionsrummet och RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Thomas Karlsson, visionsrumssamordnare, berättar om vad ett visionsrum är, hur det kom till och hur det fungerar.

Idén med visionsrum är att ge den som sitter i fängelse eller står under övervakning en möjlighet att själv ta tag i sin situation och förbereda sin framtid. Filmen är framtagen inom Attention Fri, ett arvsfondsprojekt. 

Se filmen här

Läs mer om Visionsrummet här

Läs mer om Attention Fri-projektet här