RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nya möjligheter med digitalt nyhetsbrev

Gunilla Sundblad, förbundssekreterare2015-06-02 I dagarna sänds RFS nyhetsbrev för sista gången ut med tidningen Social Qrage. Till hösten kommer RFS nyhetsbrev fortsatt att sändas till medlemmarna, både med vanlig postgång och e-post.

Efter sju års samarbete med tidningen Social Qrage är det nu dags att tänka nytt. RFS nyhetsbrev kommer därför att börja sändas ut även i en digital version.

–  Vi tror att ett digitalt utskick ger större möjlighet att sprida kunskap om förbundet, både till de enskilda medlemmarna och till de myndigheter och politiker som berörs. Via det digitala nyhetsbrevet blir det också enkelt att länka vidare till vår hemsida, till Facebook eller till andra hemsidor, berättar Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare. 

Nyhetsbrevet kommer även att tryckas och sändas per post till alla medlemmar fyra gånger per år, åtminstone under en övergångsperiod. En del medlemmar vill hellre läsa det i pappersformat och RFS har ännu inte mejladresser till alla. Att nyhetsbrevet nu kommer att sändas ut separat gör också att det blir tydligare att RFS är avsändaren. För även om många medlemmar uppskattat att ta del av tidningen Social Qrage har det inte för alla varit självklart att hitta till RFS nyhetsbrev. 

– Den digitala versionen av nyhetsbrevet kommer också kunna spridas till chefer och handläggare på lokala myndighetskontor. Om de får regelbundna utskick från RFS bidrar det till att synliggöra föreningarna lokalt, säger Gunilla.

Hör gärna av dig till RFS kansli om du har tips till kommande nyhetsbrev! 

Samla mejladresser: I dagsläget har RFS mejladresser till ungefär hälften av alla enskilda medlemmar. Inför höstens utskick av digitalt nyhetsbrev behövs föreningarnas hjälp med att samla in fler. Har föreningen mejladresser till kontaktpersoner på det lokala myndighetskontoret? Förmedla dem till RFS så kommer även de med på sändlistan. Sänd in mejladresserna till info@rfs.se

Läs hela nyhetsbrevet här