RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Digitalt nyhetsbrev på socialtjänstområdet

2015-02-04 För att sprida kunskap om förbundet och lokalföreningarna till socialtjänsten har RFS tagit fram ett nytt digitalt nyhetsbrev. Det riktar sig i första hand till socialsekreterare och socialchefer, men kan vara givande för alla som är intresserade av socialtjänstområdet.

Detta första nummer handlar om förbundet och lokalföreningarna, ombudsmannen på socialtjänstområdet, RFS metodbok för rättssäkrare insatser med frivilliga samhällsarbetare samt om rollkollsmaterialet, om vad en god man ska göra - och inte göra. Ett projekt för att utveckla insatsen kontaktperson som pågår i Stockholms stad lyfts också.

Läs nyhetsbrevet här

Välkommen att prenumerera på nyhetsbrevet genom att mejla info@rfs.se . Skriv "Prenumeration nyhetsbrev socialtjänstområdet" i ämnesraden.