RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Om barnperspektiv och lekmannaövervakaruppdrag

Petra Westerling2015-03-30 Läs Petra Westerlings, verksamhetsledare vid Bryggan Karlstad, reflektioner om barnperspektivet i lekmannaövervakaruppdrag

Jag tänker att lekmannaövervakarna har en bra ingång till att öppna upp för eftertanke hos klienterna överlag. De är vanliga medmänniskor, "ofarliga" (läs ingen myndighet) och träffar klienten på en neutral plats. Det är ett bra läge för viktiga medmänskliga samtal, såsom familjen, som ligger de flesta varmt om hjärtat men också många gånger är det som gör mest ont. 

Om smärtan som hinder

Lekmannaövervakaren bör förstå det hinder som smärtan och skulden i att ha svikit sin familj och sina barn innebär för klienten att ta sig vidare. Det man kan göra är att hjälpa klienten att se framåt, förstå att han/hon har en avgörande betydelse för framför allt sina barn. Ingen intagen jag mött vill att hans/hennes barn ska gå i samma fotspår och uppleva samma smärta.

Att tala om det som gör ont

Våga tala om det som är jobbigt, det får "göra ont". Det är viktigt att våga känna. Ja, det är jobbigt att ha svikit, men det är inte en giltig anledning att inte försöka göra bättre. Men då måste man ju veta vad som är bra, vad har betydelse för barnen? 

För kontakt med Bryggan Karlstad se här

Läs RFS nyhetsbrev med tema barnperspektiv här