RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Öppna upp föreningarna: ”Det gäller att börja någonstans”

Gösta Eklund, foto Li Fernstedt2015-04-01 Här berättar två ordförande för lokala RFS-föreningar om hur de arbetar med att öppna upp föreningen för alla lagreglerade frivilliguppdrag och byta namn till frivilliga samhällsarbetare. Ett beslut som RFS årsmöte tog i maj 2014.

Gösta Eklund, ordförande Lunds godmansförening:

Hur ställer ni er till att öppna upp föreningen?
– Det har funnits en osäkerhet kring vad utvidgningen innebär. Efter några turbulenta år upplever vi nu en stark gemenskap och det finns en oro för att denna gemenskap ska tunnas ut om nya uppdragstagare aktiveras.

Hur långt har ni kommit?
– Styrelsen började med att läsa igenom rapporten från Rättssäkerhetsprojektet. Sedan presenterades och diskuterades förslaget om utvidgning på ett föreningsmöte. Vi har också gjort ett studiebesök på en SiS-institution och träffat socialförvaltningens samordnare av frivilligarbetare.

– Vi mejlade sedan övriga föreningar i Skåne/Halland och kallade till ett regionalt möte, som även RFS ordförande och förbundssekreterare bjöds in till. Ett möte som genomfördes på ett trevligt och konstruktivt sätt. Nu fortsätter styrelsen diskussionen. I dagsläget finns en önskan om att skjuta upp genomförandet till årsmötet 2016.

Ser du vinster med denna förändring lokalt?
– Som ordförande i lokalföreningen ser jag fördelar med att vidga våra möjligheter till intressanta och viktiga kunskapsfält inom hela frivilligområdet, det ger förstärkt samhällsinsikt och medvetenhet. Det ger möjligen också större tyngd i kontakter med våra uppdragsgivare.

 

Henrik MörnerHenrik Mörner, ordförande Strängnäs frivilliga samhällsarbetare: 

Ni öppnade upp för två år sedan, berätta!
– Vi hette redan frivilliga samhällsarbetare och hade öppet formulerade stadgar, men föreningen bestod framförallt av gode män och förvaltare. Vid årsmötet 2013 beslutades att vi skulle verka för att få medlemmar inom de andra områdena.

Hur långt har ni kommit?
– Vi har försökt att nå dessa uppdragstagare, i första hand via socialkontorets ledning. Det var först lite motigt, men nu förstår de att det är bra att ha en förening att hänvisa till. Ännu har det inte blivit någon jättetillströmning av medlemmar, men det gäller att börja någonstans. 

Hur gör en förening för att ha kompetens inom alla områden?
– Ibland behövs säkert särskilda träffar för de olika uppdragen, till exempel om årsräkningarna för gode män. Nu vill jag lära mig mer om vad de andra uppdragstagarna behöver och vilka frågor de vill driva. Framöver vore det bra att få in representation i styrelsen för de olika områdena. 

Läs mer om öppna upp-processen här

Texten är publicerad i RFS nyhetsbrev 2. Läs hela nyhetsbrevet här