RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Projekt för att utveckla insatsen kontaktperson

Ung kille med keps2015-01-26 Senaste året har rutinerna kring rekrytering och utbildning av familjehem skärpts. Även om insatserna kontaktperson och kontakt-/stödfamilj är de vanligaste inom socialtjänstens öppenvård har inga motsvarande förändringar gjorts på detta område. I Stockholms stad pågår ett projekt för att utveckla insatsen kontaktperson.

Startskottet för satsningen i Stockholms stad var rapporten "Långsiktiga resultat av kontaktperson/familj för äldre barn" som Bo Vinnerljung och Lars Brännström forskare vid Stockholms universitet presenterade 2011. Studien, som i och för sig var liten i sitt omfång, kunde inte finna belägg för att insatsen gav effekt och forskarna efterlyste mer forskning på området. 

Socialnämnden i Stockholms stad gav socialförvaltningen i uppdrag att utveckla insatsen kontaktperson.  Socialförvaltningen tog hjälp av forskare som menade att insatsen kanske inte i tillräcklig hög grad fokuserar på de risk- och skyddsfaktorer som gör skillnad för barn och unga på lång sikt. Skolprestation är enligt forskning en av de starkaste skyddsfaktorer. I projektet har man därför valt att fokusera på skolan.

Projektets mål är att undersöka om en specificerad insats av en metodutbildad kontaktperson med uppdrag att stödja barn när det gäller att läsa och räkna kan få en långsiktig påverkan på de barn som får insatsen. Stödet kommer att ges i form av ett strukturerat skolstöd vid två tillfällen i veckan under en termin. Kontaktpersonerna erbjuds förutom en kortare introduktionsutbildning också handledning. Forskare vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, kommer att hjälpa till med analysen när projektet följs upp.  

RFS uppmärksammar detta initiativ då utbildning/kompetensstöd och tydliga mål för insatsen är några av de fyra utvecklingsområden förbundet driver.

Läs om projektet på Stockholm stads hemsida

Läs rapporten "Långsiktiga resultat av kontaktperson/familj för äldre barn" här