RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

RFS deltog vid europeisk konferens om ensamkommande barn

Lisbeth Karlsson2015-03-31 I januari i år deltog Lisbeth Karlsson, ledamot i RFS styrelse och ordförande i Godmansföreningen Ugglan i Söderhamn, vid en konferens i Nederländerna. Läs hennes reflektioner kring konferensen och mottagandet av ensamkommande barn. 

Vad handlade konferensen om?
– Temat var mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, med fokus på familjehem. Det anknöt till ett EU-projekt som kartlagt hur mottagandet ser ut idag och som arbetat för ett ökat mottagande i familjehem, berättar Lisbeth Karlsson. 

Hur ser situationen i Europa ut?
– Majoriteten av ensamkommande barn i Europa finns på institutioner och alla länder erbjuder inte möjlighet till placering i familjehem. 

– I Nederländerna har staten gett stiftelsen Nidos ansvar för mottagandet av ensamkommande barn, både för att anställa guardians (motsvarande gode män) för barnen och att rekrytera familjehem. Nidos åsikt är att det tryggaste för barnen är att placeras i familjehem med kulturell anknytning (språk, mat och så vidare). 

– I Oslo finns ett mycket speciellt tillvägagångssätt. Man har lägenheter som en fosterförälder sin tur hyr och bor där tillsammans med ett till tre barn. När fosterföräldern behöver vara ledig kommer en annan person (alltid samma person) och är med barnen istället.

Vad är dina tankar kring olika länders lösningar? 
– Jag tror att i Sverige har vi ett ”integrationstänkande” medan de i en del andra länder ser tryggheten hos det som barnet är bekant med som viktigast. Det finns väl fördelar med båda sätten att resonera. Olika barn kanske har olika behov och möjligheter och det vore önskvärt att ha resurser till bästa tänkbara lösning. Att fokusera på familjehem med etnisk tillhörighet kan vara en trygghet, speciellt för det lilla barnet, men kan kanske också befästa ett främlingskap i det nya hemlandet.


Någon föreläsning som särskilt lämnade avtryck hos dig?

– En föreläsning av två engelska forskare handlade om relationen mellan familjehem och barn. Hur vissa barn har turen att få ”en ny familj” medan andra blir väl omhändertagna, men inte mer och i vissa fall är det ”någonstans där barnet bor”. Det handlade om hur barnens vardagssituation är och det är ju en viktig fråga för gode mannen.

– Att höra ungdomarna berätta om sina erfarenheter berörde också. En afrikansk kille hade, efter någon misslyckad placering, hamnat hos en familj från Västindien. Där var han en i familjen och hade fått stanna hos dem efter myndighetsdagen. Han beskrev familjehemsmodern som sin mamma. Han hade nu kommit i kontakt med sin biologiska mor och skulle hälsa på henne men han hade ju sin mamma som tagit hand om honom i Nederländerna. 

Kommer något av det du lärde dig till användning i dina pågående uppdrag?
– Jag har inga egna uppdrag just nu, men all kunskap är ju av godo och kan kanske vara av intresse för andra gode män i föreningen. Min uppfattning är nog att vi har ett bra mottagande i Sverige och att gode män är mycket engagerade och har en mycket aktiv roll i förhållande till barnen. De gör en stor insats som vi kan vara stolta över.


Fakta: 

  • Konferensen  ”Reception of unaccompanied minors in families” är en del i EU-projekt Connect som SKL medverkat i och som avslutades 1 mars 2015. 
  • Första dagens konferens innehöll föreläsningar av representant för Eu-kommissionen, stiftelsen Nidos från Nederländerna, forskare från Spanien, Storbritannien och Irland. 
  • Andra dagen innehöll ett antal workshops samt avslutades med en paneldiskussion. 
  • Läs mer om Connect här