RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Samarbeta - för bättre rekrytering

Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare2015-11-20 

Behovet av gode män för ensamkommande barn är nu på många håll i landet skriande stort. Här tipsar RFS om hur kommuner kan skapa bättre rekrytering och göra de lagreglerade frivilliguppdragen mer attraktiva.

Många kommuner har länge beskrivit det som svårt att hitta personer till de lagreglerade frivilliguppdragen. RFS vill vända på perspektivet. Det finns många människor som vill göra en insats, bara de får veta vad det innebär att ta dessa uppdrag och om de får bra stöd från myndigheten. Så är inte alltid fallet idag.

Våra medlemmar berättar ofta om en känsla av ensamhet i uppdragen. RFS erfarenhet är att myndigheterna som tillsätter frivilliguppdragen behöver förändra sitt arbetssätt. I en metodbok beskriver vi hur överförmyndare, socialtjänst, frivård, patientnämnd och lokal RFS-förening kan samarbeta för att förbättra stödet till de frivilliga.       

Likheterna mellan de olika lagreglerade frivilliguppdragen är stora. I stället för att var och en uppfinner hjulet på nytt vinner alla på att gemensamt utveckla verksamheterna. Allt för att personen som får stödet ska få en så bra insats som möjligt.

– Kampanjer i all ära men det är det kontinuerliga arbetet med uppdragstagarna som avgör tillgången av frivilliga. Ett systematiskt arbete med att erbjuda attraktiva uppdrag minskar också behovet av nyrekrytering eftersom uppdragstagarna då stannar längre, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare. 

RFS tips för rekrytering

 • Prioritera arbetet med rekrytering av frivilliga och sätt uppföljningsbara mål.
 • Ta hand om de frivilliga ni redan har! Nöjda uppdragstagare blir goda ambassadörer för frivilliguppdragen i sina nätverk.
 • Ha en tydlig hemsida och svara snabbt.
 • Om ni annonserar, avsätt tid för att ta emot  och ta hand om intresseanmälningar.
 • Socialtjänst, överförmyndare, frivård och patientnämnd kan göra gemensamma rekryteringsinsatser. Det finns mycket att lära av varandra.
 • Var frikostiga med tips om lämpliga uppdragstagare myndigheter emellan, det bidrar till bättre matchning. 

RFS tips för attraktiva uppdrag 

 • Erbjud grund- och vidareutbildning.
 • Socialtjänst, överförmyndare, frivård och patientnämnd kan gemensamt arrangera föreläsningar för uppdragstagarna.
 • Sätt uppföljningsbara mål med insatsen.
 • Gör regelbundna uppföljningar av insatsen.
 • Gör en plan för uppmuntran till uppdragstagarna, till exempel telefonsamtal, brev, föreläsning och biobiljetter.
 • Förmedla möjligheten till medlemskap i RFS lokalförening för erfarenhetsutbyten.
 • Följ upp brukarens och uppdragstagarens upplevelse av frivilliginsatsen.
 • Skapa dialog med RFS lokalförening.
 • Utfärda intyg efter avslutat uppdrag. 

 

 

Beställ RFS metodbok här på