RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Uppdrag: Riktlinjer för utbildning av gode män

Helle Bryn-Jensen2015-09-08

I början av året gav regeringen Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag att ta fram riktlinjer för utbildning av gode män och förvaltare. RFS ringde upp jurist Helle Bryn-Jensen som ansvarar för frågan.


Hur går arbetet med riktlinjerna?
– Uppdraget från departementet är lite luddigt, så jag har bett om men inte fått något förtydligande. Jag tror dock lagstiftaren tänker sig en grundläggande utbildning och till det har jag redan en del material, dels från mina egna utbildningar för gode män och förvaltare, dels annat material jag tagit del av, berättar Helle Bryn-Jensen.

Vad behöver en grundutbildning innehålla?
– Kortfattat brukar jag trycka på grundkunskap om hur det går till att få god man, skillnader på god man och förvaltare, att få till ett fungerande samarbete med huvudmannen, om ekonomisk redovisning och allmänna råd om vad som kan hända huvudmannen, från vaggan till graven. Jag tycker också man bör tipsa om att vara med i en godmansförening, gärna en RFS-förening för att få försäkring. 
–  Jag tänker mig en träff om två till tre timmar, för om vi vill nå de överförmyndare som idag inte har utbildning behöver den vara tillräckligt smidig för att de själva ska kunna genomföra den. De överförmyndare som redan idag erbjuder mer omfattande utbildning behöver inte denna hjälp. 

Gör du någon kartläggning av utbildningsläget idag?
– Nej, det finns ingen översikt, det är ett otroligt eftersatt område. Denna lagstiftning är en viktig början. 


Vad tänker du om att våra lokalföreningar arrangerar utbildning, ibland på uppdrag av överförmyndaren?
– Det kände jag inte till, men varför inte? Vem vet bäst vilken kunskap som behövs i uppdragen om inte de gode männen själva. Det ser jag inget fel med, så länge överförmyndaren har koll på vad som lärs ut. 

Kommer du inhämta synpunkter på ditt arbete?
– Ja, till att börja med är vi en grupp inom de sju länsstyrelserna som ska titta på detta och bestämma oss för en gemensam riktlinje. Dessutom har jag ett gott samarbete med överförmyndarna i samverkan i Borlänge-Falun som jag kommer att använda som bollplank. Jag har även kontakt med bland annat Föreningen Sveriges Överförmyndare.


I nya lagen står det att överförmyndaren är skyldig att se till att gode mannen/förvaltaren har den utbildning som behövs. Hur ska det avgöras?
– Jag tycker att det borde vara obligatoriskt att genomgå en grundutbildning för att bli god man, men så långt har inte lagstiftaren gått. Även en person som till exempel är advokat kan behöva en grundutbildning eftersom uppdraget att vara god man är något helt annat. Även en anhörig som är god man kan behöva utbildning. 


Vad händer efter att du lämnat riktlinjerna i november?
– Om jag får positiv respons på mitt utbildningsförslag, tänker jag mig att det ska finnas en powerpoint att ladda ner på vår hemsida som överförmyndare kan anpassa efter lokala förutsättningar.

Ni har också fått uppdraget att titta på vilken statistik som ska samlas in från överförmyndare, kan du berätta mer hur ni tänker där?
– I förarbetena finns exempel på statistik som jag inte håller med lagstiftaren om behöver tas in eller som behöver förtydligas, vilket jag kommer att återkoppla. Min ambition är också att de datasystem som överförmyndarna använder idag ska synkas med ett nytt nationellt statistiksystem, så att det blir enkelt och inte skapar mer administration. 

Något du vill tillägga?
– Jag tar gärna emot feedback från RFS medlemmar på mitt arbete med riktlinjerna via mejl.

Kontakt: helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se

 

Läs punkt 91 i regleringsbrevet här

Diskutera artikeln kring uppdraget att ta fram riktlinjer i RFS godmansforum