”Övervakarna en enorm resurs” - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

”Övervakarna en enorm resurs”

Bente Resberg2016-02-15

Sedan december förra året är Bente Resberg ny ombudsman inom kriminalvårdsområdet vid RFS kansli.

Vad har du för utbildning och tidigare kriminalvårdserfarenhet!
– Jag har en magisterexamen i sociologi och har arbetat nära tio år inom Kriminalvården vid Kumlaanstalten, frivården i Örebro och i Stockholm samt med personalutbildning. Jag har även varit lekmannaövervakare under den tiden jag arbetade vid anstalten Kumla.

Vad tänker du kring lekmannaövervakarnas roll?
– Jag har upplevt många av de övervakare som jag har samarbetat med som en enorm resurs i frivårdsarbetet. Det hade varit svårt att stödja klienternas återanpassning i samhället utan lekmannaövervakarnas insatser. Att lekmannen har en insyn i rättsväsendet är dessutom viktigt för demokratin.

– Något som jag tycker är viktigt för frivårdens framtida arbete med lekmannaövervakare är rollfördelningen. Lekmannaövervakaren ska vara ett stöd för klienten, som medmänniska med de särskilda resurser och erfarenheter som just den personen kan bidra med. Kontrollen av verkställigheten ska däremot främst ligga på tjänstemannen, enligt min mening.

Varför vill du arbeta med de här frågorna?
– I min nya roll vill jag bidra till att synliggöra frivilliginsatserna för allmänheten. Jag vill också, i dialog med Kriminalvården, verka för att klienten får en så rättssäker insats som möjligt och att lekmannen känner sig trygg i uppdraget.

På vilket sätt kommer du stödja medlemmar framöver?
– Som ombudsman kan jag vara ett stöd för både lokalföreningarna och enskilda medlemmar. Jag hoppas på att kunna vara en länk mellan föreningarna och Kriminalvården. Jag tror det är viktigt med regelbunden dialog och möten. Jag kan även hjälpa föreningar som vill starta upp besöksgrupper på anstalt eller häkte, eller om det finns önskemål om att starta en förening där det inte finns någon.

Vilka aktiviteter har du inplanerade framöver?
– Förutom besök hos lokalföreningar och frivårdskontor ska vi försöka få igång besöksgruppsverksamhet tillsammans med häktet Kronoberg. Sedan ska jag vara med vid styrelseverkstaden för lokalföreningarna i Skåne i april. Vi kommer även arbeta vidare med att sprida metoden från Rättssäkerhetsprojektet i fler kommuner.n

Kontakt: bente.resberg@rfs.se
08-556 068 33

 

Läs hela nyhetsbrev nr 1 2016 här