RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Behöver du mer Rollkoll!

Framsida Rollkoll huvudmansmaterialet2017-06-14 

Nu finns Rollkollsmaterialen att beställa igen. I det rosa materialet har texten om anhörigas roll uppdaterats. Detta eftersom nya regler om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet träder i kraft den 1 juli 2017.

Åtgången på Rollkolls två informationsmaterial har varit stor. Totalt har närmare 60 000 exemplar tryckts upp och de tog slut under våren. Materialet har även spritts digitalt via kommuners webbplatser, mejlutskick och så vidare. 

- Under Rollkollsprojektet märkte vi vilket stort behov det finns av ett dessa material och det är roligt att se att det finns fortsatt efterfrågan, berättar Elin Molander, projektledare (tidigare för Rollkoll, numera för Min rätt - Din roll). 

RFS drev projektet Rollkoll med medel från Arvsfonden mellan 2013-2016.

Framsida Rollkoll aktörsmaterialetBeställ eller ladda ner Rollkoll här