RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Föreläsning för lekmannaövervakare - i Härnösand

Bild på många människor. Foto: iStockphoto2017-06-12 

Välkommen på RFS och frivården Malmös föreläsningskväll för lekmannaövervakare! Tema kriminalitet och maskulinitet.  

Hur påverkar manliga normer och värderingar graden av kriminalitet? Konferensen ger dig kunskap om hur Kriminalvården arbetar med män i behandlingsprogram kring en förändrad självbild och hur Fryshuset arbetar med ungdomar utifrån ett normkritiskt tänkande.  

Syftet med konferensen är att ge dig som lekmannaövervakare ökad kunskap och verktyg att använda i uppdraget som lekmannaövervakare. Föreläser gör Dejan Mijic och Elvar Jonsson, programledare frivården Malmö samt Rebecka Eriksson, verksamhetschef på Fryshuset Malmö/ungdomskulturen.  

Medlemskap i en lokalförening inom RFS krävs inte för deltagande, information om vad ett medlemskap innebär ges vid tillfället.

Konferensen är gratis för deltagarna och möjliggörs av en donation från frivårdsföreningen. Eventuella kostnader för resor och övernattning bekostas inte av RFS. Anmäl din medverkan så snart som möjlig så att du garanteras en plats.

Tid: Torsdag den 28 september kl 17.00 – 20.00
Förtäring: Kvällssmörgås och fika
Plats: Frivården Malmö, Fredriksbergsgatan 16 Malmö
Frågor: Thomas Karlsson, thomas.karlsson@rfs.se, telefon 08-556 068 34
Anmälan: Via mejl till linnea.tingvall@kriminalvarden.se, senast 1 september

Ladda ner inbjudan som pdf