RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Föreläsning för lekmannaövervakare - i Härnösand

Bild på många människor. Bild: Stockphoto2017-03-28

Välkommen på RFS föreläsning för lekmannaövervakare den 4 maj i Härnösand - i samarbete med frivården Härnösand. Temat är barnperspektiv.

Kvällen ger dig kunskap om hur barn påverkas av att ha en förälder som dömts till kriminalvård och vilket stöd barnen kan behöva. Syftet med föreläsningen är att ge dig som lekmannaövervakare råd och verktyg att använda i uppdraget.

Föreläser gör representanter för BUFFF, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, (tidigare Bryggan) och barnombud från Kriminalvårdens regionkontor Nord.
Konferensen är gratis för deltagarna och möjliggörs av en donation från Frivårdsföreningen. Medlemskap i en lokalförening inom RFS krävs inte för deltagande, information om vad ett medlemskap innebär ges vid tillfället.

Eventuella kostnader för resor och övernattning bekostas inte av RFS. Antalet platser är begränsat och vi tillämpar därför ”först till kvarn”. Vid för lågt deltagarantal kan konferensen komma att ställas in. 
För frågor kontakta Sofia Löfvenberg, vik. RFS kriminalvårdsombudsman, 070-723 99 00 eller sofia.lofvenberg@rfs.se.

Tid: Torsdagen den 4 maj kl.17.00-20.00
Förtäring: Kvällssmörgås och fika
Plats: Artellerigatan 2 i Härnösand, Personalutbildningscenter
Anmälan: Via mejl till sofia.lofvenberg@rfs.se senast 20 april. (Uppge föreningstillhörighet vid anmälan om du kommer från annan plats än Härnösand)

Ladda ner anmälan som pdf här