RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

”Fortsätt förordna lekmannaövervakare”

Caroline Bengtsson Foto: Kriminalvården2017-04-25

Senaste tiden har RFS sett en oroväckande utveckling vad gäller Kriminalvårdens arbete med lekmannaövervakare. Nu ger Caroline Bengtsson, ansvarig tjänsteman vid huvudkontoret, positiva signaler. 

Andelen lekmannaövervakare har sjunkit markant, i vissa frivårdsdistrikt är det så lågt som 13 procent. (Att jämföra med 50 procent som är det nationella målet.) Från medlemmar  i lokalföreningarna hörs allt oftare att de gärna vill göra en insats som lekmannaövervakare men inte längre får nya uppdrag av frivården. 

RFS har länge efterfrågat en dialog kring detta med Kriminalvården. I början av april hade kansliet äntligen ett möte med Caroline Bengtsson, ansvarig tjänsteman vid huvudkontoret.  Caroline berättade då om sitt uppdrag att under 2017 se över lekmannaövervakarrollen, till exempel i relation till frivårdens nya arbetssätt Krimstics. 

–  Vi behöver kanske skruva lite på uppdraget, men det innebär inte att vi ska arbeta radikalt annorlunda jämfört med tidigare. Frivårdskontoren ska fortsätta sitt arbete med att förordna lekmannaövervakare och måna om att behålla sina uppdragstagare, berättade Caroline vid mötet. 

I hennes uppdrag ingår att se över hur misskötsamhet vad gäller kontakten med lekmannaövervakaren ska hanteras, hur mål ska formuleras och hur lekmannaövervakarinsatsen ska följas upp. 

Värdet av lekmannaövervakare lyfts också i den färska rapporten Inslussning – en idéskiss som nyligen lämnats till regeringen.

Fakta