RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Se Rollkolls faktafilm!

God man och huvudman i rollkollsfilmerna2017-05-29 

Se Rollkolls faktafilm om god man och förvaltare - i relation till andra aktörer kring huvudmannen. 

I filmen berättar RFS ombudsman om vad en god man och förvaltare gör. Hon redogör även för rollfördelningen kring den som får hjälp av en god man och förvaltare. 

Tanken är att filmen ska komplettera Rollkolls skrivna material. Filmerna kan gärna användas i utbildning, tex i föreningen. 

Denna faktafilm togs fram i projektet Rollkoll som avslutades 2016. Tidigare har filmen endast sänts ut till RFS föreningar, nu är den fri att använda för alla - så länge källan uppges.

Se filmen på Youtube här eller Se filmen på Vimeo här

Se även filmen "Hallå det är jag!"