RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ny förbundsstyrelse vald för RFS

RFS förbundsstyrelse 2018-20192018-05-15

Den 6 maj hade RFS årsmöte i Stockholm och ny förbundsstyrelse valdes. Tre nya personer valdes in i
styrelsen.

Läs förbundsstyrelsens svar på frågorna:

  • Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?
  • Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

 


Nya medlemmarna i förbundsstyrelsen är:
Nya i styrelsen maj 2018

Elisabeth Olin, ledamot med uppdragsansvar socialtjänstområdet och ledamot Göteborgs frivilligsamhällsarbetare

Peter Johansson, ledamot ersättare RFS och ordförande Umeå frivilliga samhällsarbetare

Ulf Johansson, ledamot ersättare RFS och sekreterare Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare