Centerpartiets svar - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Centerpartiets svar

Centerns logga2018-04-24 

1. Hur ser partiet på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker ni behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? 

– Civilsamhället har ett väldigt viktigt uppdrag för att skapa ett gott samhällsklimat och de personer som frivilligt tar på sig jobb såsom övervakare eller stödpersoner gör ett väldigt viktigt arbete. Det kan vara svårt att rekrytera personer för frivilliguppdrag och det är viktigt att vi ser hur vi ska lösa det på de olika områden där de behövs. När det till exempel gäller lekmannaövervakare kan en sådan till exempel vara ett stöd i andra aktiviteter och på andra platser och tider än en anställd handläggare och utgöra en länk till återanpassning till samhället samtidigt som en anställd handläggare kan tänkas ha kunskaper kring metodik som underlättar återanpassning. Centerpartiet tror att frivilliga och professionella uppdragstagare kan komplettera varandra på ett bra sätt.

Framåt mitten av 1990-talet erhölls under en period statliga medel för start av frivilligcentraler. Frivilligcentralerna fick stöd från Civildepartementet och Resursbankerna fick stöd från Socialdepartementet. Efter det har inga statliga medel delats ut förrän 2008 då dåvarande Äldre- och folkhälso-minister Maria Larsson (Kd) tog tag i frågan och inom ramen för Folkhälsopropositionen gav stöd för ett 2½ årigt projekt för att ta fram Nationella Stödstrukturer för Frivilligcentraler. Centerpartiet vill se över hur det går att underlätta och utveckla det frivilliga volontärarbetet.
 

2. Vad är partiets inställning till att möjliggöra finansiering för utveckling av de lagreglerade frivilliguppdragen? Exempelvis genom RFS förslag om särskilt statsbidrag kring lagreglerade frivilliguppdrag.

– Centerpartiet har inte föreslagit någon ytterligare riktad finansiering för lagreglerade frivilliguppdrag. Uppdragen är viktiga, men myndigheternas arbete för att prioritera dessa och utveckla verksamheten bör rymmas inom respektive myndighets eller kommuns ordinarie budget.

3. Avdragsgränsen för kostnadsersättningen höjdes från 1 000 till 5 000 kronor år 2007.Vad är partiets inställning till att undanta frivilliga samhällsarbetare från beskattning av kostnadsersättning?

– Frivilligarbetarna gör oerhört värdefulla insatser. För Centerpartiet är det viktigt att vi inte har en situation där antalet frivilligarbetare blir färre på grund av krångliga regelverk. Vi tycker att en översyn ska genomföras.