Kristdemokraternas svar - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kristdemokraternas svar

Kristdemokraternas logga2018-04-24

1. Hur ser partiet på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker ni behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? 

– De lagreglerade frivilliguppdragen är ett uttryck för tillit mellan samhälle och den enskilde. Det här anser vi är värt att värna och bevara. Den professionalisering som kommit är ofta konsekvenser av lagstiftning som kommit till på grund av att uppdrag missbrukats, tilliten har brustit. En till orsak för ökad professionalisering kommer ur bristande rekrytering.

Uppdragen behöver finnas kvar. En förutsättning för att nå rätt personer till uppdragen och att etablera tillit är ofta tillgången på referenser som verifierar personen till uppdraget. Dessa referenser är oändligt mycket lättare att tillgå i småskaliga miljöer och där de rekryterande myndigheterna är kommunicerande kärl gentemot sin omvärld och andra myndigheter. Den metodbok ni själva gett ut är också ett utmärkt verktyg som bör ligga till underlag för att upprätthålla uppdragen. Nu hänvisas till rekryteringssvårigheter som skäl till att frivilliguppdragen reduceras. Det finns skäl att misstänka att den rekryterande organisationen misslyckats med att förankra sin verksamhet i de nätverk man betjänar eller att de vuxit sig för stora.

2. Vad är partiets inställning till att möjliggöra finansiering för utveckling av de lagreglerade frivilliguppdragen? Exempelvis genom RFS förslag om särskilt statsbidrag kring lagreglerade frivilliguppdrag.

– Vi har i dagsläget inte reserverat några medel i vår budget för ett särskilt statsbidrag. Frågan om ett särskilt statsbidrag för organisationer inom civilsamhället som arbetar med utveckling, information och stöd inom de lagreglerade frivilliguppdragen är värd att med i vårt arbete för att främja den här typen av insatser.

3) Avdragsgränsen för kostnadsersättningen höjdes från 1 000 till 5 000 kronor år 2007.Vad är partiets inställning till att undanta frivilliga samhällsarbetare från beskattning av kostnadsersättning?

– Vi har inte heller i detta fall reserverat medel till att göra några förändringar för beloppsgränsen. Det kan dock finnas skäl att låta de normer som gäller för dagbarnvårdare även applicera för frivilligarbetare.