Socialdemokraternas svar - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Socialdemokraternas svar

Socialdemokraternas logga2018-04-24

1)  Hur ser partiet på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Ska de finnas kvar och vad behöver göras för de ska prioriteras?

– Frivilliguppdragen är viktiga komplement till den skattefinansierade välfärden. Frivilligarbetare kan många gånger göra viktiga insatser som aldrig socialtjänsten, sjukvården eller andra samhällsorgan kan göra. Det är viktigt att kommuner och statliga myndigheter ser potentialen. Vi tror främst inte att det handlar om generella förbättringar. Frivilliguppdragen har olika karaktär och det är nog mest framgångsrikt att titta på vare uppdrag för sig. För att öka intresset för uppdragen bör man se över den ekonomiska ersättningen i vissa fall. Ibland kan det också handla om möjligheter till utbildning. Samtidigt är det viktigt att frivilliguppdragen inte professionaliseras så som vi sett tendenser till när det gäller gode män. 

2) Vad är partiets inställning till att möjliggöra finansiering för utveckling av de lagreglerade frivilliguppdragen? Hur ställer ni er till RFS förslag om ett särskilt statsbidrag för utveckling av lagreglerade frivilliguppdrag?

– Vi är positiva till att se över såväl finansieringen som utvecklingen av frivilliguppdragen. Till en del kan utvecklingsarbete ske inom ramen för arvsfondsprojekt. Vi är positiva till att se över frågan med särskilt statsbidrag.

3) Avdragsgränsen för kostnadsersättningen höjdes från 1 000 till 5 000 kronor år 2007.Vad är partiets inställning till att undanta frivilliga samhällsarbetare från beskattning av kostnadsersättning?

– Frivilligarbetarnas insatser som bland annat kontaktpersoner och lekmannaövervakare är viktiga insatser för hela samhället. Den aktuella avdragsgränsen för kostnadsersättningar är en generell gräns som gäller alla, inte bara frivilligarbetarna. Vi vill ha ett skattesystem som är enkelt att tillämpa för alla och därför bör undantag undvikas. Att sänka gränsen för alla skulle vara en kostsam reform. Eftersom resurserna är ändliga är våra högsta prioriteringar välfärd, trygghet och snabbare integration. Vi har därför inte något förslag på att sänka gränsen för kostnadsersättningar.