Vänsterpartiets svar - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vänsterpartiets svar

Vänsterpartiets logga2018-04-24

1. Hur ser partiet på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker ni behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? 

– Vänsterpartiet ser positivt på de lagreglerade frivilliguppdragen och anser att de har en viktig funktion för såväl enskilda som samhället i stort. Vi tycker att det viktigt att stor tydlighet gäller både beträffande lekmannens uppdrag och ansvarsfördelningen mellan myndigheten och lekmännen. Vi vill att de ska finnas kvar men har i dagsläget inget förslag på vilka åtgärder som kan vara aktuella för att de ska prioriteras.

2. Vad är partiets inställning till att möjliggöra finansiering för utveckling av de lagreglerade frivilliguppdragen? Exempelvis genom RFS förslag om särskilt statsbidrag kring lagreglerade frivilliguppdrag.

– Vi är öppna för att se över möjligheten till finansiering för utveckling av de lagreglerade frivilliguppdragen. RFS:s förslag låter intressant och är något som vi tar med oss att titta närmre på.

3) Avdragsgränsen för kostnadsersättningen höjdes från 1 000 till 5 000 kronor år 2007.Vad är partiets inställning till att undanta frivilliga samhällsarbetare från beskattning av kostnadsersättning?

– Vänsterpartiet har vid flera tillfällen sen avdragsgränsen höjdes motionerat om att en översyn bör göras i syfte att inte ytterligare beskatta människor som gör frivilliginsatser. Utgångspunkten ska vara att kostnadsersättningarna som är knutna till frivilliginsatserna ska vara helt skattefria.