RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Omvärldsnotiser

 • RFS i Omkrim

  2018-10-03 Notiser om RFS studiecirkel Vardagsekonomi, ny besöksgrupp i Trelleborg och RFS 50-årsjubileum finns med i senaste numret av Omkrim.
  RFS i Omkrim
 • Delvis isolerad person har inte rätt till kontaktperson

  2018-10-03 Zeteo nyheter uppger att en oenig kammarrätt beslutat att en kvinna inte har rätt till kontaktperson, pga tillgång till olika aktiviteter via boendet och daglig verksamhet.
  Delvis isolerad person har inte rätt till kontaktperson
 • Ersättningsrätt upphör när ensamkommandes ålder skrivs upp

  2018-09-12 Migrationsverkets beslut att skriva upp ensamkommandes ålder gäller omedelbart enligt kammarrätten, uppger Zeteo nyheter.
  Ersättningsrätt upphör när ensamkommandes ålder skrivs upp
 • Röstning på anstalt

  2018-09-07 Kriminalvården skriver om förtidsröstningen i förra veckan på anstalter i Stockholm.
  Röstning på anstalt
 • Höjt prisbasbelopp

  2018-09-07 Regeringen har beslutat att öka prisbasbeloppet till 46 500 kronor för 2019, vilket påverkar kommuners beräkning av arvoden för kontaktpersoner, gode män och förvaltare.
  Höjt prisbasbelopp
 • Nya riktlinjer för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället

  2018-08-28 Nu är de nya riktlinjerna för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället klara.
  Nya riktlinjer för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället
 • Forskningsprojekt om att ha god man

  2018-08-22 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs har startat samarbete med Mälardalens Högskola för att ta reda på hur det är att ha en god man eller förvaltare.
  Forskningsprojekt om att ha god man
 • Försening av insatsen kontaktperson kan ge straffavgift

  2018-08-17 En isolerad kvinna fick vänta ett år på kontaktperson och nu kan kommunen få ett ekonomiskt straff, skriver Norrtelje tidning.
  Försening av insatsen kontaktperson kan ge straffavgift
 • Socialtjänstutredning får utvidgat uppdrag

  2018-08-13 Regeringen utvidgar utredningen Framtidens socialtjänst och förlänger utredningstiden.
  Socialtjänstutredning får utvidgat uppdrag
 • Migrationsverket puffar för RFS skrifter

  2018-08-10 Migrationsverket skriver om och länkar till RFS skrifter för ensamkommande barn och deras gode män.
  Migrationsverket puffar för RFS skrifter
 • Om att rösta i Omkrim

  2018-08-06 I Kriminalvårdens personaltidning finns en artikel om att rösta på kriminalvårdsanstalt.
  Om att rösta i Omkrim
 • Artikel om RFS nya cirkel på häkte och anstalt

  2018-07-09 Nätverket Gilla din ekonomi skriver om RFS nya studiecirkel i vardagsekonomi för intagna i häkte och anstalt.
  Artikel om RFS nya cirkel på häkte och anstalt
 • Kriminalvården om RFS seminarium i Almedalen

  2018-07-02 Kriminalvården medverkar i RFS seminarium om lekmannaövervakare.
  Kriminalvården om RFS seminarium i Almedalen
 • Barnkonventionen blir svensk lag

  2018-06-14 Igår röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag.
  Barnkonventionen blir svensk lag
 • Socialstyrelsen får nytt regeringsuppdrag

  2018-06-11 Socialstyrelsen får i uppdrag att se över kunskapsläget kring personer med ätstörningar samt vuxna med diagnosen adhd.
  Socialstyrelsen får nytt regeringsuppdrag
 • Rapport nyanserar debatten om ungas psykiska hälsa

  2018-06-11 Minds rapport ”Unga mår allt sämre – eller?” visar att ungas psykiska ohälsa inte har ökat under det senaste decenniet.
  Rapport nyanserar debatten om ungas psykiska hälsa
 • Brå:s statistik för kriminalvård

  2018-06-08 Brå har publicerat den officiella statistiken över lagföringsbeslut, kriminalvård 2017 samt återfall i brott.
  Brå:s statistik för kriminalvård
 • Statistik om lekmannaövervakare framgår inte

  2018-05-31 I Kriminalvårdens sammanställning av statistik från 2017 saknas statistik över insatsen lekmannaövervakare.
  Statistik om lekmannaövervakare framgår inte
 • Regeringens politik för civilsamhället

  2018-05-30 I början av maj lämnade regeringen skrivelsen ”En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället” till riksdagen.
  Regeringens politik för civilsamhället
 • FUB skriver debattartikel om kontaktperson

  2018-05-18 Ordförande inom FUB skriver debattartikel om att personer inte får kontaktperson bara för att de bor i LSS-bostad eller har daglig verksamhet.
  FUB skriver debattartikel om kontaktperson
 • Regering tillsätter godmansutredning

  2018-05-03 Regeringen har idag beslutat om tre förbättringar på godmansområdet, samt att tillsätta en utredning.
  Regering tillsätter godmansutredning
 • Socialtjänstutredning föreslår förebyggande arbete

  2018-04-25 Utredningen Framtidens socialtjänst har lämnat ett delbetänkande till regeringen.
  Socialtjänstutredning föreslår förebyggande arbete
 • Inslussningsprogram för villkorligt frigivna

  2018-04-23 Kriminalvården får i uppdrag av regeringen att starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram, som bland annat ska innehålla en stödperson.
  Inslussningsprogram för villkorligt frigivna
 • Om att rösta på anstalt och häkte

  2018-04-24 På Kriminalvårdens webbplats finns information om hur det går till att rösta för den som befinner sig på anstalt och häkte.
  Om att rösta på anstalt och häkte
 • Debattartikel om godmanssystemet

  2018-04-19 Regeringen vill värna det ideella inslaget, men regelverket för gode män och förvaltare behöver moderniseras, skriver biträdande justitieminister i en debattartikel i Dagens samhälle.
  Debattartikel om godmanssystemet
 • Minister om förbättringar i godmanssystemet

  2018-04-11 På SVT Nyheter kommenterar biträdande justitieminister Heléne Fritzon regeringens skrivelse till Riksrevisionen om godmanssystemet.
  Minister om förbättringar i godmanssystemet
 • Skrivelse från regeringen om godmanssystemet

  2018-04-11 Regeringen redovisar sin bedömning av de förslag som Riksrevisionen lämnade i höstas i en rapport om ställföreträdarsystemet.
  Skrivelse från regeringen om godmanssystemet
 • Stora skillnader i LSS enligt FUB

  2018-04-10 Idag släppte FUB skriften ”500 röster om LSS”, skriver HejaOlika. I rapporten framkommer att det är stora skillnader i landet, bland annat vid insatsen kontaktperson.
  Stora skillnader i LSS enligt FUB
 • Dom ger god man rätt att bli entledigad

  2018-04-09 Högsta domstolen har beslutat att en god man ska entledigas och godmanskapet ska upphöra, skriver Zeteo nyheter.
  Dom ger god man rätt att bli entledigad
 • Uppdrag om utsluss redovisat

  2018-04-03 Kriminalvården har redovisat sitt uppdrag om förstärkta insatser i arbetet med utslussning till Justitiedepartementet.
  Uppdrag om utsluss redovisat
 • RFS med i nätverk om privatekonomi

  2018-03-23 RFS har blivit medlemmar i nätverket Gilla Din Ekonomi vilket ger möjlighet till samverkan kring folkbildning i privatekonomi.
  RFS med i nätverk om privatekonomi
 • Överförmyndare vill behålla de ideella krafterna

  2018-03-22 Ordförande i Helsingborgs överförmyndarnämnd efterfrågar en översyn av godmanssystemet, men vill behålla de ideella krafterna.
  Överförmyndare vill behålla de ideella krafterna
 • Proposition om information vid LSS

  2018-03-22 Regeringen beslutade igår om en proposition till riksdagen om nya lagförslag inom LSS-området.
  Proposition om information vid LSS
 • Regeringen utreder institution för MR

  2018-03-22 Juristen Lise Bergh har fått i uppdrag att utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige.
  Regeringen utreder institution för MR
 • Stärkt rättssäkerhet på Sis-hem

  2018-03-20 Regeringen föreslår att rättssäkerheten vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem ska stärkas.
  Stärkt rättssäkerhet på Sis-hem
 • Barnkonventionen ska bli svensk lag

  2018-03-20 Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår att barnkonventionen blir svensk lag.
  Barnkonventionen ska bli svensk lag
 • Skyddsfaktorer vid sucid

  2018-03-08 En kartläggning kring självskadebeteeende och självmord bland ensamkommande barn lyfter fram risk- och skyddsfaktorer.
  Skyddsfaktorer vid sucid
 • Certifiering av gode män

  2018-03-06 Nacka kommun skriver på sin webbplats att de är först med att certifiera gode män.
  Certifiering av gode män
 • App testas i frivården

  2018-03-05 Snart lanserar Kriminalvårdens app Utsikt, som ska ge stöd åt dem som dömts till frivård. RFS var med i projektets referensgrupp och föreslår att klienten använder appen tillsammans med sin lekmannaövervakare.
  App testas i frivården
 • Kriminalvården ger medborgarlöfte

  2018-03-02 Kriminalvården avger ett löfte om att samarbeta kring dem som vill lämna kriminell livsstil.
  Kriminalvården ger medborgarlöfte
 • Förslag ska stärka barnperspektiv i ungdomsvården

  2018-03-02 SiS kan få skärpta krav på att anvisa akutplats och maxtid för avskiljning av ungdomar kan begränsas till fyra timmar.
  Förslag ska stärka barnperspektiv i ungdomsvården
 • Ensamkommande får behålla god man efter överklagan

  2018-03-02 Barnrättsbyrån skriver om tre domar från förvaltningsrätten som gett ensamkommande unga rätt att behålla sitt boende och god man.
  Ensamkommande får behålla god man efter överklagan
 • Reglerna för personlig assistans ändras

  2018-03-01 Riksdagen har beslutat att tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Personlig assistans ska även kunna beviljas för så kallad väntetid och beredskapstid.
  Reglerna för personlig assistans ändras
 • God man kvar kvarstår

  2018-02-26 Tingsrätten har beslutat att god man ska kvarstå tills att ärendet om uppehållstillstånd är avslutat, uppger SVT Nyheter Halland.
  God man kvar kvarstår
 • Ny överenskommelse tagen

  2018-02-21 Nu är en ny överenskommelse för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället tagen.
  Ny överenskommelse tagen
 • JO kritiserar isolering på häkte

  2018-02-15 JO kritiserar att förvarstagna och häktade isoleras långa tider häkten.
  JO kritiserar isolering på häkte
 • Frivårdare om lekmannaövervakare i Tfk

  2018-02-06 Frivårdsinspektör uttrycker sin oro över att insatsen lekmannaövervakare minskat så kraftigt i senaste numret av Tidskrift för kriminalvård.
  Frivårdare om lekmannaövervakare i Tfk
 • RFS i Sydsvenskan om antal godmansuppdrag

  2018-01-31 Sydsvenskan och HD:s granskning visar att mer än 60 av landets kommuner har gode män eller förvaltare med mer än 20 uppdrag. RFS intervjuas om förbundets inställning.
  RFS i Sydsvenskan om antal godmansuppdrag
 • Stödlinje för barn som flytt till Sverige

  2018-01-17 Rädda Barnens Stödlinje på flera språk riktar sig till barn, unga och föräldrar som flytt till Sverige. Även gode män kan ringa.
  Stödlinje för barn som flytt till Sverige
 • RFS kommenterar överförmyndares frågeformulär

  2018-01-11 I HD Sydsvenskan kommenterar RFS ett kritiserat frågeformulär från överförmyndarnämnd.
  RFS kommenterar överförmyndares frågeformulär
 • RFS: "Överklaga beslut om kontaktperson"

  2018-01-10 I en intervju i Norrköpings tidningar uppmanar Jenny Ögren, förbundsordförande RFS, de brukare i Valdemarsvik som förlorat sin kontaktperson att överklaga besluten.
  RFS: "Överklaga beslut om kontaktperson"
 • RFS intervjuas om hot mot förvaltare

  2018-01-10 RFS intervjuas i tidningen TTELA med anledning av en förvaltare hotats till livet av sin huvudman.
  RFS intervjuas om hot mot förvaltare