Omvärldsnotiser 2016 - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Omvärldsnotiser 2016

 • Minister om brister i godmansystemet

  2016-12-23 Justitieministern svarade i SVT igår om vad som görs för att komma tillrätta med brister i godmanssystemet.
  Minister om brister i godmansystemet
 • Intervju med klientcoach

  2016-12-22 Läs Attentions intervju med Johan Victor, som var en av föreläsarna på RFS besöksgruppskonferens i höstas.
  Intervju med klientcoach
 • Lokalförening i julkalender

  2016-12-16 Strängnäs frivilliga samhällsarbetare intervjuas i lokal julkalender. Se klippet här.
  Lokalförening i julkalender
 • Utslussning minskar återfall

  2016-12-13 Kriminalvårdens studie visar att klienter som får särskild utslussningsåtgärd har lägre risk att återfalla i brott och drabbas av akut förgiftning.
  Utslussning minskar återfall
 • Utvärdering av insats för barn i familjehem

  2016-12-12 KI har utvärderat Skolfam, en arbetsmodell som riktar sig till barn som placerats i familjehem, där kontaktperson ingår för vissa barn.
  Utvärdering av insats för barn i familjehem
 • Socialstyrelsens nya material om ensamkommande

  2016-12-07 Socialstyrelsen har tagit fram en nya handbok kring ensamkommande barn samt en podd, som beskriver åldersbedömning bland annat.
  Socialstyrelsens nya material om ensamkommande
 • Skaraborgs föreläsning på frivilligdagen uppmärksammas

  2016-12-06 SLA uppmärksammar föreläsningen som Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare arrangerade på frivilligdagen.
  Skaraborgs föreläsning på frivilligdagen uppmärksammas
 • Remissvar om häktesutredningen

  2016-12-05 Nu finns remissvaren gällande häktesutredningen att läsa på regeringens hemsida. Även RFS har yttrat sig.
  Remissvar om häktesutredningen
 • Förmedla enkät om att tvångsvårdas

  2016-12-05 Civil Rights Defenders och RSHM vill få hjälp med att förmedla enkät till personer som varit tvångsvårdade.
  Förmedla enkät om att tvångsvårdas
 • Bok om att möta barn på flykt

  2016-11-30 Unicef har tagit fram en handbok för dig som möter barn på flykt, till exempel som god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare.
  Bok om att möta barn på flykt
 • Överförmyndare struntar i Migrationsverkets åldersbedömning

  2016-11-22 Ensamkommande ungdomar i Borås kommer att få behålla sin gode man även i fall där Migrationsverket bedömt att de är över 18 år, rapporterar P4 Sjuhärad.
  Överförmyndare struntar i Migrationsverkets åldersbedömning
 • Förvaltarskap ersätts med godmanskap

  2016-11-18 Zeteo nyheter skriver om att hovrätten upphäver ett förvaltarskap och beslutar att istället anordna ett godmanskap.
  Förvaltarskap ersätts med godmanskap
 • Utmaning att bryta isolering på häkte

  2016-11-18 Helsingborgs dagblad, HD, skriver om att Kriminalvården har en stor utmaning i att bryta isoleringen på häkte. Och att myndigheten diskuterar hur det ska gå till för fullt.
  Utmaning att bryta isolering på häkte
 • Anhöriga har upplevt sig hotade av godmansföretag

  2016-11-17 VLT skriver om att anhöriga till huvudmän känt sig hotade av Optio.
  Anhöriga har upplevt sig hotade av godmansföretag
 • Förslag om tidigare åldersbedömning

  2016-11-17 Regeringens förslag om tidigare åldersbedömningar i asylprocessen är nu ute på remiss.
  Förslag om tidigare åldersbedömning
 • SKL om kommunerna och åldersuppskrivningar

  2016-11-16 Stadsjurist har analyserat vad kommunen ska göra när Migrationsverket skriver upp ett ensamkommande barns ålder under handläggning.
  SKL om kommunerna och åldersuppskrivningar
 • Regeringsuppdrag till länsstyrelserna

  2016-11-11 Länsstyrelserna har pågående regeringsuppdrag kring förbättrat stöd till landets överförmyndare.
  Regeringsuppdrag till länsstyrelserna
 • Uppgifter om god man lämnas inte ut

  2016-11-11 Assistansbolag får inte ut uppgifter om god man, skriver Zeteo nyheter.
  Uppgifter om god man lämnas inte ut
 • Regeringsuppdrag till Kriminalvården

  2016-10-27 Regeringen ger i uppdrag åt Kriminalvården att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten.
  Regeringsuppdrag till Kriminalvården
 • Riksrevisionen granskar förutsättningar kring godmansystemet

  2016-10-26 Riksrevisionen har beslutat att inleda en granskning av om staten ger kommunerna rätt förutsättningar för att skapa ett fungerande ställföreträdare- och överförmyndarsystem.
  Riksrevisionen granskar förutsättningar kring godmansystemet
 • Bristande stöd till gode män

  2016-10-24 God män till ensamkommande barn får otillräckligt med stöd i sina uppdrag rapporterar P4 Uppland.
  Bristande stöd till gode män
 • Rollkoll nominerad som bästa samhällsförbättrare

  2016-10-20 RFS projekt Rollkoll har nominerats som en av tre finalister till Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2016.
  Rollkoll nominerad som bästa samhällsförbättrare
 • Nyhetsinslag om Norges godmanssystem

  I ett inslag Svt Rapport beskrivs Norges system med anställda gode män.
  Nyhetsinslag om Norges godmanssystem
 • Kammarrätten ger ung man rätt till kontaktperson

  2016-10-17 En dom från Kammarrätten bekräftar att LSS-boende med dagverksamhet inte utesluter rätten till kontaktperson.
  Kammarrätten ger ung man rätt till kontaktperson
 • RFS i rapport-inslag

  2016-10-17 RFS ombudsman Linda Fröström intervjuades i Rapport igår med anledning av att kommuner anlitar förvaltarföretag.
  RFS i rapport-inslag
 • RFS-förening intervjuas i radio

  2016-10-05 Gävle frivilliga samhällsarbetare uttalar sig med anledning av att kommun anställer två personer som gode män i P4 Gävleborg.
  RFS-förening intervjuas i radio
 • JO inspekterar situation för ensamkommande

  2016-10-03 Justiteombudsmannen ska inspektera om ensamkommande barns grundläggande rättigheter respekteras av olika samhällsaktörer.
  JO inspekterar situation för ensamkommande
 • Förening lyfter brist på stöd till ensamkommande barn

  2016-09-28 RFS-förening skriver insändare om bristen på stöd till ensamkommande barn i samband med studier.
  Förening lyfter brist på stöd till ensamkommande barn
 • Framtidsfullmakter på remiss

  2016-09-26 Regeringen föreslår att framtidsfullmakter ska införas.
  Framtidsfullmakter på remiss
 • RFS ordförande skriver krönika i Omkrim

  2016-09-23 I senaste numret av Kriminalvårdens tidning Omkrim presenterar RFS nya förbundsordförande Jenny Ögren sig i en krönika.
  RFS ordförande skriver krönika i Omkrim
 • Om mentorskap i Kunskapsbanken

  2016-09-23 Hallands godmans och förvaltarförening har tagit fram ett dokument som beskriver hur de arbetar med mentorskap för nya gode män och förvaltare.
  Om mentorskap i Kunskapsbanken
 • Nytt kunskapscentrum kring ensamkommande barn

  2016-09-20 Regeringen ger i uppdrag till Socialstyrelsen att skapa ett nationellt kunskapscentrum för frågor kring ensamkommande barn.
  Nytt kunskapscentrum kring ensamkommande barn
 • Metod för åldersbedömning klar

  2016-09-12 Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar av ensamkommande barn som söker asyl kommer att bygga på två metoder.
  Metod för åldersbedömning klar
 • Lund beslutar om samarbete kring frivilliga samhällsarbetare

  2016-09-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott i Lund har beslutat om att samverka kring frivilliga samhällsarbetare.
  Lund beslutar om samarbete kring frivilliga samhällsarbetare
 • Brukare gör revision av insatsen stödperson

  2016-09-12 Jönköpings patientnämnd har fått beviljat att göra brukarstyrd revision av patienters erfarenhet av insatsen stödperson.
  Brukare gör revision av insatsen stödperson
 • Ge ensamkommande stöd till 21-års ålder

  2016-09-09 Forskare skriver i debattartikel i Dagens samhälle att ensamkommande barn behöver fortsatt stöd då de fyllt 21 år, bland annat genom kontaktperson.
  Ge ensamkommande stöd till 21-års ålder
 • Dom: Fortsätt rätt till kontaktperson

  2016-09-08 Kammarrätten i Göteborg ger en man rätt till fortsatt kontaktperson enligt LSS.
  Dom: Fortsätt rätt till kontaktperson
 • Utredare ska ge förslag på lokal samverkan

  2016-09-05 Regeringen har gett en utredare i uppdrag att lämna förslag på en modell för lokal samverkan för att förebygga återfall i brott.
  Utredare ska ge förslag på lokal samverkan
 • Tingsrätt gav god man rätt om arvode

  2016-09-05 Växjö tingsrätt gav gode mannen rätt, kommunen och inte huvudmannen ska betala arvodet.
  Tingsrätt gav god man rätt om arvode
 • Ensamkommande pojke fast i Danmark

  2016-09-02 Helsingborgs dagblad rapporterar om konsekvenserna för ensamkommande ungdom som satt sig på fel tåg och råkat komma över till Danmark.
  Ensamkommande pojke fast i Danmark
 • Nytt ersättningssystem till kommunerna flyttas fram

  2016-08-31 Regeringen flyttar fram datumet för nya ersättningssystemet till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn. Införandet skjuts fram sex månader.
  Nytt ersättningssystem till kommunerna flyttas fram
 • Intervjupersoner sökes av forskningsprojekt

  2016-08-25 Forskningsprojekt söker intervjupersoner som i samband med asylprocessen upplevt problem med exempelvis fingeravtryck.
  Intervjupersoner sökes av forskningsprojekt
 • JO kritiserar överförmyndare

  2016-08-25 JO riktar kritik mot Överförmyndarnämnden i Sundsvall för omfattande brister i sin handläggning av ett godmansärende, uppger Svt Västernorrland.
  JO kritiserar överförmyndare
 • Misstänker du människohandel?

  2016-08-24 Har du ett frivilliguppdrag där du misstänker prostitution eller människohandel? Kontakta Länsstyrelsens stödteam för råd och vägledning.
  Misstänker du människohandel?
 • Häktes- och restriktionsutredning klar

  2016-08-22 I dag överlämnade Häktes- och restriktionsutredningen sitt betänkande till regeringen. Förslagen syftar till att minska häktestider och minska häktades isolering.
  Häktes- och restriktionsutredning klar
 • Rapport om mottagandet av nyanlända barn

  2016-07-12 En färsk rapport från Forte belyser vilka utmaningar den svenska mottagningsstrukturen möter i arbetet med unga flyktingar.
  Rapport om mottagandet av nyanlända barn
 • Regeringsuppdrag om förbättrat stöd till överförmyndarna

  2016-07-08 Regeringen ger i uppdrag åt sju länsstyrelser att gemensamt vidta åtgärder för att förbättra tillsynen över och stödet till landets överförmyndare och överförmyndarnämnder.
  Regeringsuppdrag om förbättrat stöd till överförmyndarna
 • Sverige inför tidsbegränsade uppehållstillstånd

  2016-07-07 Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag att Sverige tillfälligt ska införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas.
  Sverige inför tidsbegränsade uppehållstillstånd
 • Svt granskar förvaltare

  2016-07-07 Svt fortsatte under juni sin granskning, nu med fokus på förvaltarskap.
  Svt granskar förvaltare
 • Tidskrift om kriminalvård fyller 70 år

  2016-07-07 I Tidskriften för kriminalvård debatteras kriminalvårdsfrågor och nu ges ett jubileumsnummer ut.
  Tidskrift om kriminalvård fyller 70 år
 • Lång väntan på omsorg för ensamkommande

  2016-06-09 Det tar för lång tid innan ensamkommande barn får den vård och omsorg de behöver, konstaterar Human rights watch i en rapport.
  Lång väntan på omsorg för ensamkommande
 • Minister föreslår bättre tillsyn av gode män

  2016-06-09 Sju länsstyrelser ska få i uppdrag att ge förslag på hur kontrollen av gode män ska bli bättre rapporterar Svt.
  Minister föreslår bättre tillsyn av gode män
 • Nyanserad bild av gode män i Gefle dagblad

  2016-06-07 Gefle frivilliga samhällsarbetare uppmärksammas i en artikel i Gefle dagblad. Representanter för föreningen känner inte igen sig i den negativa bild av gode män som media förmedlat senaste tiden.
  Nyanserad bild av gode män i Gefle dagblad
 • Överförmyndare kritiseras av länsstyrelsen

  2016-06-03 Länsstyrelsens senaste inspektion av Bergslagens överförmyndarverksamhet visar att underbemanningen är så stor att rättssäkerheten sätts ur spel.
  Överförmyndare kritiseras av länsstyrelsen
 • Brå:s statistik för lagförda brott

  2016-06-02 Igår publicerade Brå den officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut och intagna i kriminalvård 2015, samt återfall i brott.
  Brå:s statistik för lagförda brott
 • Film om stödet till ensamkommande barn

  2016-06-01 Socialstyrelsen har idag publicerat en animerad film om ensamkommande barns rätt till hjälp i Sverige. Filmen finansieras av Socialstyrelsens nationella informationssatsning om frivilliga uppdrag för att hjälpa barn.
  Film om stödet till ensamkommande barn
 • Överförmyndare anser att otidsenlig lag ska utredas

  2016-06-01 Lunds överförmyndarnämnd föreslår i en skrivelse till Justitiedepartementet att det skyndsamt tillsätts en utredning för att få till en förändrad lagstiftning i överförmyndarfrågor.
  Överförmyndare anser att otidsenlig lag ska utredas
 • Kriminalvården: Återfallen minskar

  2016-06-01 Färre av de klienter som lämnar Kriminalvården återfaller i brott som ger fängelse eller frivård.
  Kriminalvården: Återfallen minskar
 • Ny utredning för översyn av LSS och assistansersättning

  2016-05-26 Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska ge förslag på hållbar ekonomisk utveckling av assistansersättningen och LSS.
  Ny utredning för översyn av LSS och assistansersättning
 • Höj kraven för att bli ställföreträdare

  2016-05-25 Ordförande i Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare skriver i en debattartikel i Skaraborgs allehanda att kraven för att bli god man bör höjas.
  Höj kraven för att bli ställföreträdare
 • Länsstyrelsen kritiserar Överförmyndarnämnden i Stockholm

  2015-05-19 Länsstyrelsen i Stockholm riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i Stockholm.
  Länsstyrelsen kritiserar Överförmyndarnämnden i Stockholm
 • Överförmyndare om godmanssystemet

  2016-05-17 Förkasta inte det goda i lokalt engagerade gode män skriver överförmyndaren i Uddevalla i en insändare.
  Överförmyndare om godmanssystemet
 • God man skriver insändare

  2016-05-13 Medlem i Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetar skriver insändare i lokaltidning apropå senaste veckornas granskning av gode män.
  God man skriver insändare
 • Framför tack till gode män

  2016-05-13 Ordförande i Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd framför ett tack till alla gode män och förvaltare i en insändare.
  Framför tack till gode män
 • Social fobi ger inte rätt till kontaktperson

  2016-05-11 Kammarrätten anser inte att social fobi ger rätt till stöd av kontaktperson för att vara tillförsäkrad skälig levnadsnivå, skriver Zeteo nyheter.
  Social fobi ger inte rätt till kontaktperson
 • Uppgifter om gode män för ensamkommande barn lämnas inte ut

  2016-05-03 Kammarrätten i Jönköping har avgjort att överförmyndaren har rätt att vägra lämna ut uppgifter om gode män för ensamkommande barn till en journalist. Detta eftersom det inte står klart att det kan ske utan att den enskilde lider men.
  Uppgifter om gode män för ensamkommande barn lämnas inte ut
 • Om läsandets betydelse på anstalt

  2016-04-28 Dokumentärserien Min livstid på UR play berättar om läsandet och skrivandets betydelse för personer som sitter på häkte och anstalt.
  Om läsandets betydelse på anstalt
 • Debattinlägg från medlem i RFS-förening

  2016-04-28 Tommy Ekman, medlem i Kristianstad godmans- och förvaltarförening, skriver på Svt Opinion att det är tråkigt att ingen av alla de ställföreträdare som är seriösa får komma till tals i debatten.
  Debattinlägg från medlem i RFS-förening
 • SKL: Rättsosäker lagstiftning om gode män

  2016-04-27 Sveriges kommuner och landsting gör ett skriftligt uttalande om när överförmyndare ska polisanmäla samt om behovet av översyn av lagstiftningen.
  SKL: Rättsosäker lagstiftning om gode män
 • Svt granskar överförmyndare

  2016-04-26 Läs om Svt:s granskning av gode män och överförmyndarnas verksamhet här.
  Svt granskar överförmyndare
 • Tand- och handledsröntgen underkänns för åldersbestämning

  2016-04-21 Socialstyrelsen har granskat vetenskapliga studier om åldersbestämning. De rekommenderar att start ett pilotprojekt för att utvärdera magnetröntgen av knä- och fotleder.
  Tand- och handledsröntgen underkänns för åldersbestämning
 • Kriminalvården förstärker utslussningen

  2016-04-18 Sedan årsskiftet har Kriminalvården ett nytt regeringsuppdrag. Det handlar om att förstärka arbetet med utslussning.
  Kriminalvården förstärker utslussningen
 • Om hjälpmedel och stöd vid adhd

  2016-04-15 Riksförbundet Attention tipsar i sin senaste medlemstidning om olika hjälpmedel för att få vardagen med adhd att fungera.
  Om hjälpmedel och stöd vid adhd
 • Tips om gamla sedlar

  2016-04-15 Har du kollat med din brukare eller huvudman om de har gamla mynt och sedlar liggandes hemma? Efter den 30 juni i år blir de äldre 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna ogiltiga att betala med
  Tips om gamla sedlar
 • ”Intagna vill också deklarera”

  2016-04-14 Skatteverket skriver på sitt intranät om sitt samarbete med Visionsrummet. För intagna på kriminalvårdsanstalter som vill deklarera finns numera en särskild kontaktperson på Skatteverket.
  ”Intagna vill också deklarera”
 • Särskild förordnad vårdnadshavare tvingas betala tillbaka studiehjälp

  2016-04-12 Hovrätten har dömt en särskild förordnad vårdnadshavare att återbetala studiehjälpen som ett ensamkommande barn fått.
  Särskild förordnad vårdnadshavare tvingas betala tillbaka studiehjälp
 • Regeringens förslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd

  2016-04-07 Regeringen föreslår att Sverige inför tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsar rätten till anhöriginvandring och skärper försörjningskraven.
  Regeringens förslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd
 • Villkorlig frigivning utreds

  2016-04-01 Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning efter ett fängelsestraff.
  Villkorlig frigivning utreds
 • ”Lätta nyheter” för nyanlända

  2016-03-31 Svt startar nyhetssändningar på lätt svenska. Tanken är att presentera nyheter för nyanlända på ett lättillgängligt sätt.
  ”Lätta nyheter” för nyanlända
 • Undersökning om intresset för att ta frivilliguppdrag

  2016-03-31 En fjärdedel av Sveriges befolkning mellan 18-80 år kan utan tvekan tänka sig ett frivilliguppdrag för utsatta barn och ungdomar enligt en ny undersökning som genomförts på uppdrag av Socialstyrelsen.
  Undersökning om intresset för att ta frivilliguppdrag
 • Barnombudsman kritiserar flytt av ensamkommande

  2016-03-31 Barnombudsmannen i Uppsala kritiserar kommun som beslutat att flytta ensamkommande barn utan att barnen själva fått tycka till, enligt Svt nyheter Uppsala.
  Barnombudsman kritiserar flytt av ensamkommande
 • Förening i Västerbotten byter namn

  2016-03-30 Tidningen Norran uppmärksammar att Skellefteå god man- och förvaltarförening bytt namn till Norra Västerbottens frivilliga samhällsarbetare.
  Förening i Västerbotten byter namn
 • MI: Att lyssna istället för att argumentera

  2016-03-30 Dagens nyheter intervjuar en psykolog om metoden motiverande samtal, som kan fungera både i vården och i vardagslivet.
  MI: Att lyssna istället för att argumentera
 • Skolverket om placering i skola för ensamkommande

  2016-03-29 Ensamkommande ungdomar som skulle ha gått i nian får börja språkintroduktion på gymnasiet i stället, skriver Hallands nyheter. Skolverket uttalar sig generellt.
  Skolverket om placering i skola för ensamkommande
 • Utredning om att stärka civilsamhället klar

  2016-03-24 Utredningen för ett stärkt civilsamhälle föreslår flera åtgärder för att stärka civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhälle
  Utredning om att stärka civilsamhället klar
 • Uppdrag som kontaktperson minskar inte graviditetsersättning

  2016-03-22 Uppdrag som kontaktperson innebär inte att Försäkringskassan kan minska graviditetsersättning, enligt kammarrätten i Jönköping.
  Uppdrag som kontaktperson minskar inte graviditetsersättning
 • "Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet"

  2016-03-22 Kriminalvårdens generaldirektör skriver på DN debatt att frivårdspåföljder i större utsträckning bör användas.
  "Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet"
 • Information om sjukvård till asylsökande

  2016-03-21 På 1177 Vårdguiden finns nu en ny sida, New i Sweden, med information om sjukvård på olika språk för asylsökande och/eller papperslösa.
  Information om sjukvård till asylsökande
 • God man ska komma till tals vid flytt av ensamkommande

  2016-03-21 I ett beslut från Justitieombudsmannen, JO, kritiseras en socialnämnd för att inte ha samrått vare sig med god man eller med det ensamkommande barnet, som fyllt 15 år, innan flytt till ett nytt boende.
  God man ska komma till tals vid flytt av ensamkommande
 • Förslag om kortare häktestider att vänta

  2016-03-15 Vid Kriminalvårdens seminarium om häktestider framkom att regeringens utredare vill införa en maxgräns för häktningstiden.
  Förslag om kortare häktestider att vänta
 • Barnkonventionen föreslås bli lag

  2016-03-15 Barnrättighetsutredningen föreslår i ett betänkande att Barnkonventionen blir svensk lag, skriver regeriingen i ett pressmeddelande.
  Barnkonventionen föreslås bli lag
 • Om sekretess och elevhälsan

  2016-03-08 Frågan om överförmyndarnämnden får uppge vem som är god man för en ungdom till elevhälsan besvaras på sajten elevhälsan.se.
  Om sekretess och elevhälsan
 • Information om stödboenden

  2016-03-08 Socialstyrelsen har tagit fram information om den nya placeringsformen stödboende för barn och unga mellan 16-20 i ett meddelandeblad.
  Information om stödboenden
 • SKL föreslår tillfälligt biträde för ensamkommande

  2016-02-23 De långa väntetiderna för ensamkommande barn att få en god man kan kortas genom att det tillfälliga biträdet får företräda barnet till dess att den får god man. Det menar SKL, enligt Svt.
  SKL föreslår tillfälligt biträde för ensamkommande
 • JO: om nakenvisitation på anstalt

  2016-02-23 Dagens juridik skriver att JO vill att Kriminalvården blir bättre på att dokumentera sina så kallade ”nakenvisitationer” för att hindra upprepade visitationer av samma person.
  JO: om nakenvisitation på anstalt
 • Umeå-förening kritiserar Migrationsverkets blanketter

  2016-02-23 Västerbottens-Kuriren skriver om att Umeå godman- och förvaltarförening är kritiska till Migrationsverkets nya blankett för särskilt bidrag för ensamkommande barn.
  Umeå-förening kritiserar Migrationsverkets blanketter
 • Ny rapport om tillståndet för frihetsberövade

  2016-02-19 Europarådets tortyrkommitté, CPT, har nu offentliggjort sin rapport som grundar sig på besök som gjorts våren 2015 på flera häkten, ett fängelse, ett förvar och en rättspsykiatrisk klinik.
  Ny rapport om tillståndet för frihetsberövade
 • Ny hemsida om socialtjänst för unga

  2016-02-17 Nu finns en ny webbplats där barn och unga kan få svar på sina frågor om vad socialtjänsten är och kan hjälpa till med. Bakom satsningen står Barnombudsmannen och Socialstyrelsen.
  Ny hemsida om socialtjänst för unga
 • Remiss om tillfällig lag om uppehållstillstånd

  2016-02-12 Regeringen har tidigare aviserat en tillfällig lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget skickas nu på remiss.
  Remiss om tillfällig lag om uppehållstillstånd
 • Riktlinjer för arvode till kontaktperson och kontaktfamilj

  2016-02-11 SKL har tagit fram nya riktlinjer till kommuner som riktlinjer för arvode till kontaktpersoner och h kontaktfamiljer enligt SoL och LSS.
  Riktlinjer för arvode till kontaktperson och kontaktfamilj
 • JO-kritik mot omplaceringsbeslut av ensamkommande

  2016-02-11 Juridik idag skriver att det var fel av socialnämnden att besluta att två 17-åriga ensamkommande flickor skulle byta boende utan att de hördes om saken före beslutet.
  JO-kritik mot omplaceringsbeslut av ensamkommande
 • Snabbare analys av bevis för häktade personer

  2016-02-08 Statskontoret har lämnat slutsatser kring kortade häktningstider genom att förändra hanteringen av forensiska undersökningar.
  Snabbare analys av bevis för häktade personer
 • Rapport om att förebygga att ensamkommande försvinner

  2016-01-29 I en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm finns förslag på åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner.
  Rapport om att förebygga att ensamkommande försvinner
 • Ensamkommandes röster i rapport från Barnombudsmannen

  2016-01-25 BO har mött 450 ensamkommande barn och unga och tagit del av deras erfarenheter. I en rapport beskrivs resultatet av arbetet, bland annat lyfter BO vikten av att god man tillsätts omgående.
  Ensamkommandes röster i rapport från Barnombudsmannen
 • Regeringen satsar på barn- och ungdomsvården

  2016-01-25 Socialstyrelsen får i uppdrag att utforma en stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.
  Regeringen satsar på barn- och ungdomsvården
 • Socialstyrelsen analyserar mottagandet av ensamkommande

  2016-01-15 Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn.
  Socialstyrelsen analyserar mottagandet av ensamkommande
 • Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige

  2016-01-13 Se Rädda barnens filmer som ger tips till dig som möter barn och unga som flytt till Sverige.
  Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige
 • RFS ordförande intervjuad

  2016-01-12 SVT Jönköping har intervjuat Agneta Zedell, RFS ordförande, angående bristande stöd till frivilliga samhällsarbetare.
  RFS ordförande intervjuad
 • Finansinspektionen utbildar överförmyndare

  2016-01-07 Finansinspektionen ska utbilda överförmyndarna om hur gode män på bästa sätt tar hand om sina huvudmäns ekonomi.
  Finansinspektionen utbildar överförmyndare
 • Ny ersättningsperiod för gode män i Kramfors

  2016-01-07 Överförmyndaren i Kramfors kommun kommer under 2016 att tillfälligt ändra sina rutiner för att betala ut ersättning till gode män.
  Ny ersättningsperiod för gode män i Kramfors