RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Omvärldsnotiser 2017

 • Prisbasbelopp fastställt av regeringen

  2017-12-27 Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73.
  Prisbasbelopp fastställt av regeringen
 • Regeringsuppdrag gällande frihetsberövade barn

  2017-12-22 Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att lämna förslag på förbättrad situation för barn som frihetsberövas.
  Regeringsuppdrag gällande frihetsberövade barn
 • FUB driver fall om kontaktperson

  2017-12-22 FUB och Funktionsrätt Sverige har överklagat ett beslut om kontaktperson till kammarrätten.
  FUB driver fall om kontaktperson
 • Brå:s lämnar rapport om utslussning

  2017-12-19 Brå lämnade i förra veckan en rapport angående Kriminalvårdens arbete med utslussning från anstalt.
  Brå:s lämnar rapport om utslussning
 • Riksrevisionens rapport om statens ansvar kring gode män

  2017-12-15 Riksrevisionen har lämnat sin rapport om huruvida staten skapat förutsättningar för rättssäker tillsyn av gode män och överförmyndare. 
  Riksrevisionens rapport om statens ansvar kring gode män
 • Politiker motionerar om godmanssystemet

  2017-12-14 Politiker från flera partier kräver förändringar i systemet kring gode män, uppger Svt.
  Politiker motionerar om godmanssystemet
 • BO: Rapport om ensamkommande som försvinner

  2017-12-12 Barnombudsmannen beskriver i en rapport till regeringen varför ensamkommande barn försvinner och föreslår ändringar.
  BO: Rapport om ensamkommande som försvinner
 • Kapitel om frivilliga samhällsarbetare i kurslitteratur

  2017-12-07 I ny kurslitteratur från Lunds socialhögskola finns ett kapitel om lagreglerade frivilliguppdrag där även RFS roll nämns.
  Kapitel om frivilliga samhällsarbetare i kurslitteratur
 • Föreläsning i Skövde på frivilligdagen

  2017-12-06 Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare bjöd in till föreläsning med Elise Lindqvist på frivilligdagen.
  Föreläsning i Skövde på frivilligdagen
 • Erfarenhetscafé inför frivilligdagen

  2017-12-05 I Jönköping uppmärksammades frivilligdagen redan igår kväll med ett erfarenhetscafé.
  Erfarenhetscafé inför frivilligdagen
 • Förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande

  2017-11-28 Regeringen föreslår att ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige innan 24 november 2015 och studerar ska få ny möjlighet till uppehållstillstånd.
  Förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande
 • RFS gästbloggar hos Ideell Arena

  2017-11-24 RFS ordförande Jenny Öberg gästbloggar hos Ideell Arena utifrån rubriken: Ideellt och offentligt samarbete – Inget nytt fenomen.
  RFS gästbloggar hos Ideell Arena
 • Lund firar i förskott

  2017-11-22 Lunds frivilliga samhällsarbetare med flera firar internationella frivilligdagen redan i helgen, den 25 november.
  Lund firar i förskott
 • Visionsrum utreds av Kriminalvården

  2017-11-17 Stefan Lahall i Visionsrummets styrgrupp intervjuas om visionsrummens framtid i Accent.
  Visionsrum utreds av Kriminalvården
 • Om lekmannaövervakarens roll i Omkrim

  2017-11-16 I senaste numret av Omkrim berättar Marie Järsjö vid Kriminalvårdens huvudkontor om varför lekmannaövervakaren spelar en viktig roll i Kriminalvårdens brottsförebyggande arbete.
  Om lekmannaövervakarens roll i Omkrim
 • Felaktig information inför åldersbedömningar

  2017-11-13 Ensamkommande ungdomar kan ha rätt till skadestånd från Migrationsverket, eftersom myndigheten har gett fel information om de ifrågasatta åldersbedömningarna, uppger Svt.
  Felaktig information inför åldersbedömningar
 • Enkät om att tvångsvårdas

  2017-11-07 Sprid gärna Civil Rights Defenders och RSMH enkät om hur det är att vara tvångsvårdad!
  Enkät om att tvångsvårdas
 • Svt lyfter fram kritik mot överförmyndare

  2017-11-07 Var tredje överförmyndare har fått kritik för stora brister med att ge ensamkommande barn och ungdomar en god man, visar en undersökning som SVT Nyheter gjort.
  Svt lyfter fram kritik mot överförmyndare
 • SiS tar fram metod för unga sexförövare

  2017-10-31 Statens institutionsstyrelse utvecklar en metodbok som stöd för ungdomshem som möter unga förövare av sexuella övergrepp.
  SiS tar fram metod för unga sexförövare
 • Rätt att få ut handlingar från kommunen

  2017-10-25 Zeteo nyheter skriver att kammarrätten ger huvudman rätt att få ut samtliga dokument om honom från välfärdsnämnden i kommunen.
  Rätt att få ut handlingar från kommunen
 • Efterlyser diskusson om lekmannaövervakarens roll

  2017-10-09 I Tidskrift för kriminalvård efterlyser frivårdsinspektör diskussion om lekmannaövervakarens uppdrag i dagens frivård.
  Efterlyser diskusson om lekmannaövervakarens roll
 • Ensamkommande barn berättar i ny bok

  2017-10-04 I boken "Hemma är där jag bor" intervjuas ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.
  Ensamkommande barn berättar i ny bok
 • Sömnmätare på anstalt

  2017-09-28 Kriminalvården introducerar nu sömnmätare på alla anstalter och häkten, uppger Sveriges radio.
  Sömnmätare på anstalt
 • Hitta rätt - material för ensamkommande

  2017-09-28 Hitta rätt är ett material för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ensamkommande ungdomar.
  Hitta rätt - material för ensamkommande
 • Lund samarbetar kring frivilliga

  2017-09-22 Lunds överförmyndare leder utvecklingsarbete kring frivilliga samhällsarbetare.
  Lund samarbetar kring frivilliga
 • Dom om rätt till kontaktperson enligt LSS

  2017-09-21 Kammarrätten i Göteborg ger en 25-årig autistisk och synskadad kvinna rätt till kontaktperson enligt LSS, skriver Zeteo nyheter.
  Dom om rätt till kontaktperson enligt LSS
 • Nyheter för överförmyndare

  2017-09-20 I SKL:s Nyhetsbrev för överförmyndare beskrivs rättsfall samt utlåtanden från JO.
  Nyheter för överförmyndare
 • Nej till fortsatt kontaktperson för ensamkommande

  2017-09-20 Kammarrätten i Stockholm anser att en nu vuxen ensamkommande inte längre är i behov av kontaktperson, uppger Zeteo nyheter.
  Nej till fortsatt kontaktperson för ensamkommande
 • Brukarrevision av insatsen stödperson

  2017-09-13 En brukarstyrd brukarrevision av insatsen stödperson har genomförts i Jönköpings län.
  Brukarrevision av insatsen stödperson
 • Patienter nöjda med sina stödpersoner

  2017-09-13 En enkätstudie i Stockholm visar att 91 procent av de tillfrågade var nöjd med sin stödperson.
  Patienter nöjda med sina stödpersoner
 • Redovisning av överförmyndaruppdraget

  2017-09-05 1 september lämnade Länsstyrelsen Västra Götaland förslag till regeringen kring förbättrad tillsyn och stöd till överförmyndarna.
  Redovisning av överförmyndaruppdraget
 • Ministern vill inte ha professionella gode män

  2017-09-04 Migrationsminister avvisar länsstyrelsens förslag om att utreda om systemet ska professionaliseras.
  Ministern vill inte ha professionella gode män
 • Studiecirkel för gode män om bemötande och kommunikation

  2017-08-29 Målgruppen för studiecirkeln Min mening är gode män med huvudmän som behöver alternativ kommunikation.
  Studiecirkel för gode män om bemötande och kommunikation
 • Förening intervjuas om vilket stöd de erbjuder

  2017-08-25 Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare intervjuas i Blekinge läns tidning om vilket stöd föreningen kan erbjuda.
  Förening intervjuas om vilket stöd de erbjuder
 • Artikel om lekmannaövervakare inom Kriminalvården

  2017-08-21 Under året ska Kriminalvården utveckla verksamheten med lekmannaövervakare, skriver Omkrim.
  Artikel om lekmannaövervakare inom Kriminalvården
 • Pilot om huvudmäns upplevelse av god man

  2017-08-21 Riksföreningen Grunden startar ett pilotprojekt i Blekinge som syftar till att undersöka om människor som har god man eller förvaltare tycker att det fungerar.
  Pilot om huvudmäns upplevelse av god man
 • Forskning om ensamkommande barns integration

  2017-08-03 Ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet ska undersöka hur ensamkommande barns integration ser ut.
  Forskning om ensamkommande barns integration
 • Faktablad om framtidsfullmakter

  2017-07-06 Bankföreningen har tagit fram ett faktablad om framtidsfullmakter
  Faktablad om framtidsfullmakter
 • Nya ungdomspåföljder föreslås

  2017-07-06 Utredare föreslår två nya påföljder för unga lagöverträdare: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning.
  Nya ungdomspåföljder föreslås
 • Tema lekmannaövervakare i Omkrim

  2017-07-05 Lekmannaövervakare var tema för senaste numret av Omkrim. RFS förbundsordförande intervjuas bland annat.
  Tema lekmannaövervakare i Omkrim
 • Frågor och svar kring ensamkommande

  2017-07-05 Regeringen har sammanställt frågor och svar kring ensamkommande barn som fyllt 18 år.
  Frågor och svar kring ensamkommande
 • Utredning om villkorlig frigivning

  2017-07-05 Frigivningsutredningen har lämnat förslag på förändringar i systemet av villkorlig frigivning.
  Utredning om villkorlig frigivning
 • Överförmyndaren ska göra egen åldersbedömning

  2017-06-15 Zeteo nyheter skriver att JO, Justitieombudsmannen, kritiserar överförmyndaren i Tibro för ett entledigande av en god man när denna bedömts som vuxen av Migrationsverket.
  Överförmyndaren ska göra egen åldersbedömning
 • RFS: "Boendepersonal kan inte ersätta kontaktperson"

  2017-06-14 RFS uttalar sig i Norrköpings tidningar med anledning av att kommun omprövar insatsen kontaktperson för personer på särskild boende.
  RFS: "Boendepersonal kan inte ersätta kontaktperson"
 • Svårt ersätta indragen kontaktperson

  2017-06-12 Norrköpings tidningar skriver om att personer på särskilda boende nu känner oro för att förlora sin kontaktperson när insatsen omprövas.
  Svårt ersätta indragen kontaktperson
 • Kvinna i serviceboende nekad kontaktperson

  2017-06-09 Kammarrätten i Göteborg gav kommunen rätt som avslagit ansökan om kontaktperson.
  Kvinna i serviceboende nekad kontaktperson
 • JO-kritik mot överförmyndare

  2017-06-08 JO, Justitieombudsmannen, kritiserar Överförmyndaren i Östra Göinge kommun för brister i handläggningen av när en god man entledigades, skriver Zeteo nyheter.
  JO-kritik mot överförmyndare
 • Man med kontaktperson beviljades ej ledsagare

  2017-06-07 Kammarrätten gav omsorgsnämnden rätt som nekat man ledsagare för utlandsresa, skriver Zeteo nyheter.
  Man med kontaktperson beviljades ej ledsagare
 • Överförmyndare som bloggar

  2017-06-07 Överförmyndarhandläggare i i Alingsås skriver gästblogg i Alingsås Tidning.
  Överförmyndare som bloggar
 • Studie om misskötsamhet och kön

  2017-06-02 Kriminalvården presenterar preliminära resultat av studien ”Misskötsamhet och kön”.
  Studie om misskötsamhet och kön
 • Sajt för att minska diskriminering

  2017-05-31 På NSPH:s nya sajt "Din rätt - kompassen" får du veta mer om diskriminering på grund av psykisk ohälsa och hur den kan undvikas.
  Sajt för att minska diskriminering
 • Kriminalvårdens statistik för återfall i brott

  2017-05-29 Den nedåtgående trenden för återfall i brott håller i sig, skriver Kriminalvården i ett pressmeddelande.
  Kriminalvårdens statistik för återfall i brott
 • Filmer om att vara god man för ensamkommande

  2017-05-18 På Socialstyrelsens webbplats Mininsats.se finns nu filmer om att vara god man för ensamkommande barn.
  Filmer om att vara god man för ensamkommande
 • Fortsatt rätt till kontaktperson

  2017-05-18 En kvinna som varit beviljad kontaktperson sedan 2009 får rätt till fortsatt insats av kammarrätten, skriver Zeteo nyheter.
  Fortsatt rätt till kontaktperson
 • JO kritiserar avsaknad av motivering

  2017-05-12 En förvaltare var missnöjd med överförmyndarnämndens beslut om sänkt arvode och att det inte motiverades. JO kritiserar att motivering saknas.
  JO kritiserar avsaknad av motivering
 • Enkät om kommuners mottagande

  2017-05-11 Länsstyrelsen har nyligen gjort en enkätundersökning om kommunernas mottagande av de ensamkommande barnen.
  Enkät om kommuners mottagande
 • Nytt centrum för frivilliguppdrag

  2017-05-11 Nytt frivilligcenter i Linköping ska samordna frivilliga, skriver Linköpingsposten.
  Nytt centrum för frivilliguppdrag
 • Socialstyrelsens nya filmer om familjehem

  2017-05-09 I en av filmerna blev kontaktpersonen efter en tid kontaktfamilj, sedan familjehem. Statsministern berättar om sin erfarenhet.
  Socialstyrelsens nya filmer om familjehem
 • Se seminarium om suicidprevention

  2017-05-05 Tips på inspelat seminarium om suicidprevention med fokus på ensamkommande barn, arrangerat av Uppdrag psykisk hälsa.
  Se seminarium om suicidprevention
 • Ensamkommande ges möjlighet gå klart gymnasiet

  2017-05-05 Riksdagen har beslutat att nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier får möjlighet till förlängt uppehållstillstånd.
  Ensamkommande ges möjlighet gå klart gymnasiet
 • Sajt för barn med förälder i fängelse

  2017-04-26 Kriminalvården har lanserat Insidan, en webbplats för barn och unga med en förälder i häkte, anstalt eller frivård.
  Sajt för barn med förälder i fängelse
 • Riksdagen röstade ja till framtidsfullmakter

  2017-04-26 Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om framtidsfullmakter.
  Riksdagen röstade ja till framtidsfullmakter
 • Förslag om höjt arvode till ställföreträdare

  2017-04-19 Överförmyndarnämnden i Kristinehamn har föreslagit att arvodet till ställföreträdare ska höjas.
  Förslag om höjt arvode till ställföreträdare
 • Översyn av socialtjänstlagen

  2017-04-19 Särskild utredare ska se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.
  Översyn av socialtjänstlagen
 • Besöksgrupp i Jönköpingsposten

  2017-04-19 Besöksgruppen i Jönköping uppmärksammas i Jönköpingsposten.
  Besöksgrupp i Jönköpingsposten
 • SKL vill ha ny lag kring gode män

  2017-01-10 SKL vill att regeringen tillsätter en utredning som ser över och utformar en ny lagstiftning kring godmanskap.
  SKL vill ha ny lag kring gode män
 • Beslut om tidigarelagd åldersbedömning

  2017-04-07 Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen.
  Beslut om tidigarelagd åldersbedömning
 • Metod för insluss efter anstalt

  2017-04-04 Regeringens utredare lämnade idag förslag på metod för inslussning från anstalt. I rapporten lyfts värdet av lekmannaövervakare.
  Metod för insluss efter anstalt
 • JO-kritik mot hanteringen av ensamkommande

  2017-03-31 Justitieombudsmannen riktar hård kritik mot kommunernas hantering av ensamkommande barn rapporterar SVT Nyheter.
  JO-kritik mot hanteringen av ensamkommande
 • Dom om ersättning vid åldersuppskrivning

  2017-03-24 Dom från kammarrätten ger inte kommuner rätt till ersättning för gode män till ensamkommande barn som Migrationsverket skrivit upp i ålder.
  Dom om ersättning vid åldersuppskrivning
 • Rapport om unga på flykt

  2017-03-24 Idag släppte Barnombudsmannen sin årliga rapport om barn som flytt till Sverige. BO föreslår bland annat att godmanssystemet ska ändras.
  Rapport om unga på flykt
 • Nytt kunskapscentrum kring ensamkommande barn

  2017-03-23 Socialstyrelsen ska skapa ett nationellt kunskapscentrum kring frågor som rör ensamkommande barn.
  Nytt kunskapscentrum kring ensamkommande barn
 • Barn utan socialt nätverk i Afghanistan får PUT

  2017-03-22 Migrationsöverdomstolen slår fast att ett barn som inte har ett ordnat mottagande i form av en familj eller ett socialt nätverk i Afghanistan ska få PUT.
  Barn utan socialt nätverk i Afghanistan får PUT
 • Nytt brottsförebyggande program

  2017-03-22 Igår presenterade regeringen ett nytt brottsförebyggande program.
  Nytt brottsförebyggande program
 • Kommuner får böter när insatsen kontaktperson dröjer

  2017-03-21 Kommuner får böta för att de inte lyckats rekrytera tillräckligt många kontaktpersoner, rapporterar Svt nyheter Jämtland.
  Kommuner får böter när insatsen kontaktperson dröjer
 • Utskott vill se över godmanssystem

  2017-03-17 Civilutskottet vill se över hur systemet med gode män och förvaltare kan förbättras. Debatt i riksdagen 22 mars.
  Utskott vill se över godmanssystem
 • Beslut om nytt ersättningssystem

  2017-03-13 I förra veckan beslutade regeringen om ett nytt ersättningssystem till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn.
  Beslut om nytt ersättningssystem
 • JO-kritik mot överförmyndare

  2017-03-09 JO kritiserar hur överförmyndarnämnden skött dokumentationen för en kvinna som hade god man, skriver Östra Småland nyheterna.
  JO-kritik mot överförmyndare
 • Överförmyndare följer upp granskning av Optio

  2017-03-07 Överförmyndarnämnden på Gotland följa upp hur förvaltarföretaget Optio sköter sina uppdrag, rapporterar P4 Gotland.
  Överförmyndare följer upp granskning av Optio
 • Svårt få kontaktperson vid LSS-bostad

  2017-03-07 Kvaliteten i LSS-insatser har försämrats och det är svårare att få kontaktperson, skriver FUB i debattartikel.
  Svårt få kontaktperson vid LSS-bostad
 • Ensamkommande föreslås få gå klart gymnasiet

  2017-03-06 Regeringen föreslår att ensamkommande barn som går i gymnasiet ska kunna få längre uppehållstillstånd än de annars fått.
  Ensamkommande föreslås få gå klart gymnasiet
 • Om företags arvode som god man

  2017-03-06 En notis i nyhetsbrevet från SKL handlar om företags arvode för uppdrag som god man.
  Om företags arvode som god man
 • Insändare från RFS-förening

  2017-03-02 Lunds frivilliga samhällsarbetare skriver i en insändare om att ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven bör få bo kvar i kommunen under överklagningstiden.
  Insändare från RFS-förening
 • Statistik över brottsutveckling

  2017-03-01 Igår kom Brottsförebyggande rådets statistik över brottsutvecklingen.
  Statistik över brottsutveckling
 • Ny statistik om kontaktperson

  2017-02-28 Antalet som fått insatsen kontaktpersoner enligt LSS har legat stabilt enligt ny lägesrapport från Socialstyrelsen.
  Ny statistik om kontaktperson
 • Förslag för att förebygga ensamkommandes försvinnande

  2017-02-22 Länsstyrelserna har överlämnat förslag till regeringen för att hindra att ensamkommande barn försvinner och hamnar i utsatthet.
  Förslag för att förebygga ensamkommandes försvinnande
 • Förtroendeman och besökare i Socialpolitik

  2017-02-21 I Socialpolitik intervjuas fd anställd som nu är förtroendeman och en konstnär som besöker häktade.
  Förtroendeman och besökare i Socialpolitik
 • Flera kommuner sänker arvoden för gode män

  2017-02-21 Flera gode män för ensamkommande barn hoppar av sina uppdrag när kommuner sänker arvodena.
  Flera kommuner sänker arvoden för gode män
 • God man kvar vid åldersuppskrivning

  2017-02-20 Dagens samhälle skriver om kommuner som låter ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven behålla sitt boende och god man.
  God man kvar vid åldersuppskrivning
 • Nu webbplats för rekrytering av god man och kontaktperson

  2017-02-16 Socialstyrelsen har nu lanserat webbplatsen Min insats. Syftet är att hjälpa kommunerna att rekrytera privatpersoner till uppdrag som exempelvis god man, kontaktperson eller jourhem.
  Nu webbplats för rekrytering av god man och kontaktperson
 • Kommuner tillfrågade kring larmet om självmord

  2017-02-15 Socialstyrelsen har i början av denna vecka gjort en rundringning till kommuner efter larmet om självmordsplaner bland ensamkommande.
  Kommuner tillfrågade kring larmet om självmord
 • BO agerar angående självmordsrapporter

  2017-02-15 Barnombudsmannen kallar till möte med anledning av rapporter om hur ensamkommande barn planerar självmord.
  BO agerar angående självmordsrapporter
 • Ny rapport om nyanländas hälsa

  2017-02-15 Idag släpper Barnombudsmannen en ny rapport om nyanlända barns hälsa.
  Ny rapport om nyanländas hälsa
 • RFS i radiointervju om stödpersoner

  2017-02-15 RFS ordförande intervjuas i samband med radioinslag i P4 Kronoberg om bristen av stödpersoner.
  RFS i radiointervju om stödpersoner
 • RFS i Kriminalvårdens tidning

  2017-02-14 RFS förbundsordförande skriver debattinlägg om frivilligas roll på häkten i Kriminalvårdens tidning Omkrim.
  RFS i Kriminalvårdens tidning
 • Uppdaterad faktabok om kriminalvård

  2017-02-08 Nu finns en uppdaterad version av boken Människan, brottet, följerna. Som medförfattare till denna utgåva finns RFS ombudsman inom kriminalvårdsområdet.
  Uppdaterad faktabok om kriminalvård
 • Artikel om att vara kontaktperson

  2017-02-08 Lokaltidningen Kävlinge skriver om en kvinna som blivit kontaktperson enligt LSS. Nu uppmuntrar hon andra att ta uppdrag.
  Artikel om att vara kontaktperson
 • Brå föreslår häktesrutiner som minskar isolering

  2017-01-26 Brå lämnar förslag för att minska häktesisolering i en rapport som presenterades igår.
  Brå föreslår häktesrutiner som minskar isolering
 • Webbplats om Strömsundsmodellen

  2017-01-19 Strömsunds kommun är ett exempel på hur bra samarbete mellan aktörerna kring ensamkommande barn skapas och behov av förberedelser inför avvisning.
  Webbplats om Strömsundsmodellen
 • Brist på tolkar i dari

  2017-01-19 Det råder brist på tolkar av det afghanska språket dari, rapporterar Sveriges radio P4 Göteborg.
  Brist på tolkar i dari
 • Artikel om att vara god man

  2017-01-19 Maud Plantin, ordförande i Heby frivilliga samhällsarbetare, intervjuas i Uppsala nya tidning om vad det innebär att vara god man.
  Artikel om att vara god man
 • Fler ensamkommande i sluten ungdomsvård

  2017-01-18 Var tredje pojke som tvångsvårdats inom den statliga slutna ungdomsvården under 2016 var ensamkommande ungdomar.
  Fler ensamkommande i sluten ungdomsvård
 • Överförmyndare efterlyser ökad tillsyn

  2017-01-18 Överförmyndaren skriver debattinlägg i Dagens samhälle om behovet av ökad tillsyn.
  Överförmyndare efterlyser ökad tillsyn
 • Gode män viktiga vid ensamkommandes vårdkontakter

  2017-01-17 Socialstyrelsen har analyserat konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av det ökade antalet ensamkommande barn. De påpekar också vikten av att barnet får stöd av sin gode man vid vårdkontakter.
  Gode män viktiga vid ensamkommandes vårdkontakter
 • Regeringen föreslår framtidsfullmakt

  2017-01-11 Regeringen har lämnat förslag om framtidsfullmakter till riksdagen.
  Regeringen föreslår framtidsfullmakt
 • Ny statistik kring godmansuppdrag

  2017-01-10 För första gången presenterar länsstyrelserna statistik kring godmansuppdrag.
  Ny statistik kring godmansuppdrag
 • SKL föreslår höjd ersättning till kontaktpersoner

  2017-01-10 Prisbasbeloppet höjdes vid årsskiftet med 500 kr. SKL rekommenderar nu att kommunerna höjer arvodet för kontaktfamilj och kontaktperson.
  SKL föreslår höjd ersättning till kontaktpersoner
 • Webbutbildning om våld i nära relation

  2017-01-09 En webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation har tagits fram av tre myndigheter.
  Webbutbildning om våld i nära relation
 • Debattartikel om överförmyndarens tillsyn

  2017-01-09 Jurister skriver debattartikel i Dagens samhälle om överförmyndarnas tillsyn av gode män.
  Debattartikel om överförmyndarens tillsyn
 • Arvoden till kontaktpersoner felaktigt utbetalade

  2017-01-09 Uppsala kommun har felaktigt betalat ut arvode till kontaktpersoner vars uppdrag har upphört.
  Arvoden till kontaktpersoner felaktigt utbetalade