RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

JO-kritik mot hanteringen av ensamkommande

2017-03-31 

Justitieombudsmannen, JO, Stefan Holgersson riktar hård kritik mot kommunernas hantering av ensamkommande barn, som han menar brustit i uppföljningen, rapporterar SVT Nyheter.

SVT Nyheter uppger att JO har tittat närmare på hur åtta socialtjänster i sju kommuner i mellansverige klarade av den stora tillströmningen av ensamkommande barn under hösten 2015. JO pekar framför allt på allvarliga brister i placeringen. 

– Inledningsvis har man lyckas väldigt bra att ordna tak över huvud på de ensamkommande, när de kom. Man verkar ha haft ett väldigt stort engagemang hos personalen. När man sedan lyckats i det steget har det visat sig finnas brister i att identifiera barnens behov, säger Stefan Holgersson till SVT Nyheter.

Läs eller titta på hela inslaget på Svt.se