RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Debattartikel om överförmyndarens tillsyn

2017-01-09 Jurister skriver debattartikel i Dagens samhälle om överförmyndarnas tillsyn av gode män och om hur den kan förbättras. De skriver även om att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga trots att det anordnas ett godmanskap.

Författare till debattartikeln är Kenneth Öhlund, jurist och tidigare förvaltningschef hos överförmyndarförvaltningen i Stockholm och Mårten Qwist, jurist och chef för överförmyndarkansliet Sundbybergs kommun

Läs debattartikeln i Dagens samhälle