RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Arvoden till kontaktpersoner felaktigt utbetalade

2017-01-09 Uppsala kommun har felaktigt betalat ut arvode till kontaktpersoner och familjehem vars uppdrag har upphört. 

Det var under en internkontroll under hösten som socialtjänsten i Uppsala kommun upptäckte att man fortsatt betala ut ersättningar till ett 50-tal familjehem, jourhem och kontaktpersoner vars uppdrag redan var avslutade.

Uppsala kommun kommer att skicka ut ett brev till alla som fått felaktiga utbetalningar, med information om hur mycket de blir återbetalningsskyldiga.

Läs artikeln i Uppsala nya tidning här