RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

BO: Rapport om ensamkommande som försvinner

2017-12-12

Barnombudsmannen har överlämnat en rapport till regeringen om ensamkommande barn som försvinner. I rapporten lyfter de bland annat fram varför ensamkommande barn avviker från boenden som de placerats på, samt lämnar förslag på förändringar.

Barnombudsmannen konstaterar att en orsak till att barn avviker är problem som grundar sig i barnets placering.

BO:s förslag

 

  • BO förslår att statliga mottagnings- och utredningsenheter införs för bedömning av barns behov samt att boenden bättre måste anpassas efter barnets behov. 
  • Bo förslår att barn med särskilda behov bör få god man med utbildning och särskild kompetens.
  • BO anser att god man bör ha ett lagstadgat ansvar att inom ett dygn polisanmäla om ett ensamkommande barn avvikit. 
  • När ett barn återvänder bör socialtjänsten göra en behovsbedömning på samma sätt som vid ankomst, tillsammans med ett multidisciplinärt team, god man och barnet själv. 

 

Barns röster

På sidan 40 i raporten finns några röster från ensamkommande barn. Många berättar att de inte känner sig lyssnade till. De efterfrågar fler vuxna som visar medkänsla, bland annat är det viktigt att gode män hör av sig till barnet och kollar hur det är. 

Läs mer och ladda ner rapporten