RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Brå föreslår häktesrutiner som minskar isolering

2017-01-26 

Brottsförebyggande rådet, Brå, lämnar förslag för att minska isolering i häkte i en rapport som presenterades igår. 

Brå är en av flera aktörer som fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på åtgärder. I rapporten Att minska isolering i häkte presenteras och analyseras statistik om häktning och isolering, från Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal och häktade.

Brå identifierar sju olika hinder för isoleringsbrytande åtgärder, bland annat brist på personal, inskränkande regler och rutiner på vissa häkten samt att häktade tackar nej till isoleringsbrytande insatser.

Brå lämnar även förbättringsförslag. Till exempel bör häktenas rutiner för besök och telefonsamtal bli mer enhetliga och anpassas efter de häkten vars rutiner minskar häktades isoleringen i störst utsträckning.

Läs mer och ladda ner rapporten på Brå:s webbplats