RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Brå:s lämnar rapport om utslussning

2017-12-19

Brottsförebyggande rådet, Brå, lämnade i förra veckan en rapport angående Kriminalvårdens arbete med utslussning från anstalt. 

Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp Kriminalvårdens arbete med de särskilda utslussningsåtgärderna: frigång, vårdvistelse, halvvägshus och utökad frigång.  Brå konstaterar i rapporten Utslussning från anstalt 2017:15 bland annat att fler intagna borde kunna få någon av utslussningsåtgärderna. 

Ladda ner rapporten här