RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Dom om ersättning vid åldersuppskrivning

2017-03-24

Kommuner får inte ersättning för gode män till ensamkommande barn som Migrationsverket skrivit upp i ålder. Det slår kammarrätten fast i två domar, skriver Sydsvenskan.

Lidköping är en av de kommuner som låtit ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven behålla sitt boende och god man - i de fall de väntar på en överklagandeprocess. Överförmyndaren i Lidköping har tidigare överklagat Migrationsverkets beslut att dra in ersättningen för god man för barnet som fått sin ålder uppskriven – i tre fall.

Kommunen fick rätt i förvaltningsdomstolen. Migrationsverket överklagade de tre domarna.

Nu har kammarrätten meddelat två domar och gör då en helt annan bedömning. Beskedet är att kommuner som fortsätter att bistå ensamkommande som skrivits upp i ålder med god man inte har rätt till ersättning från staten, utan får betala själva.

Malmö stads stadsjurist Natalie Glotz Stade är kritisk till domen och hoppas att Lidköping överklagar till högsta instans, skriver Sydsvenskan.
– Kommunerna kommer inte att få ersättning från staten för att de gör rätt och försvarar ett rättssäkert samhälle, säger hon till tidningen. 

Läs artikeln i Sydsvenskan

Ladda ner en av domarna som pdf

Läs analys av Malmö stads stadsjurist Natalie Glotz Stades