RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Enkät om kommuners mottagande

2017-05-11

Många kommuner upplever att mottagandet av de ensamkommande barnen har förbättrats i en rad avseenden sedan hösten 2015, enligt en enkätundersökning som Länsstyrelsen genomfört. 

Om mottagande av ensamkommande barn redovisas svaren på sid 14-15. Kommunerna har varierande uppfattning om deras möjlighet att tillgodose ensamkommande barns behov, bland annat när det gäller gode män/särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Läs rapporten här