RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ensamkommande ges möjlighet gå klart gymnasiet

2017-05-05

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om att nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd.

Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning även om deras tidigare tillstånd har upphört. Efter en slutförd utbildning har de sex månader på sig att få en sysselsättning, för att säkra sitt uppehållstillstånd. Men det krävs att de sköter skolan.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.

Läs mer på riksdagens webbplats

Se inslag på SVT