RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Flera kommuner sänker arvoden för gode män

2017-02-21 

Sveriges Radio rapporterar att flera gode män för ensamkommande barn hoppar av sina uppdrag i samband med att många kommuner nu sänker arvodena. 

I inslaget uppger Åsa Fuhrén-Thulin, sektionschef för socialtjänsten hos Sveriges kommuner och landsting, SKL, att kommunerna ser sig tvungna att göra det, eftersom regeringen från och med juli kommer betala ut en lägre ersättning till kommunerna för ensamkommande barn.

Enligt Sveriges radio får SKL nu signaler om att gode män hoppar av, och att det blivit svårare att få tag i nya.

– Det finns en risk att det blir svårt fortsättningsvis att få tag i gode män, säger Fuhrén-Thulin till Sveriges radio. 

Läs eller lyssna på inslaget på Sveriges Radio