RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Insändare från RFS-förening

2017-03-02

I en insändare i Sydsvenskan skriver Lunds frivilliga samhällsarbetare att ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven bör få bo kvar i kommunen under överklagningstiden. 

Föreningen skriver i sin insändare: "Vi i Föreningen Lunds frivilliga socialarbetare som bland annat organiserar gode män för ensamkommande flyktingbarn vädjar till Lunds kommun att ompröva sitt beslut och ändra det till att kommunen åtar sig att behålla ansvaret för den unge under överklagningstiden. Både den enskildes rättsäkerhet och humanistiska principer talar för detta."

Läs insändaren i Sydsvenskan