RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kapitel om frivilliga samhällsarbetare i kurslitteratur

2017-01-07 

Socialt arbete i civilsamhället - aktörer, former och funktioner, det är namnet på ny kurslitteratur från Lunds socialhögskola. Sist i boken finns ett kapitel om lagreglerade frivilliguppdrag där även RFS roll nämns.

Kapitlet om frivilliga samhällsarbetare är skrivet av professor Kerstin Svensson. Hon avslutar kapitlet med att konstatera att det är cirka en kvarts miljon människor som berörs av frivilliga samhällsarbetares insatser, som utförare eller mottagare, samt att det är ett område som förtjänar att det forskas mer kring. 

Boken ges ut av Studentlitteratur och vänder sig till dem som studerar socialt arbete och andra samhällsvetenskapliga ämnen, samt de som arbetar med eller är engagerade inom det civila samhällets organisationer. Redaktörer är Stig Linde och Roberto Scaramuzzino, båda verksamma vid Socialhögskolan i Lund. 

Läs mer här