RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kommuner tillfrågade kring larmet om självmord

2017-02-15

Socialstyrelsen har i början av denna vecka gjort en rundringning till kommuner efter larmet om att barn och unga bland annat på sociala medier berättar om sina planer på att ta sitt liv och att några redan gjort det.

Enkäten genomfördes under måndag och tisdag denna vecka, genom en rundringning till drygt 50 slumpvis utvalda kommuner och stadsdelar. Frågorna gällde om kommunerna och stadsdelarna har kännedom om genomförda, försök till samt planer på självmord bland ensamkommande barn.

Resultaten visar att situationen är allvarlig. De svarande har kännedom om tre självmord och ytterligare 68 försök till självmord under 2016 och 2017. Drygt hälften av dem känner till att det finns självmordsplaner bland de ensamkommande.

Läs mer på Socialstyrelsen webbplats