RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nej till fortsatt kontaktperson för ensamkommande

2017-09-20

Kammarrätten i Stockholm anser att en nu vuxen ensamkommande inte längre är i behov av kontaktperson. De bifaller därmed nämndens avslagsbeslut, det skriver Zeteo nyheter.

Zeteo nyheter skriver så här: "Den idag 20-årige mannen kom som ensamkommande till Sverige 2013 och enligt personal på yrkesskolan han går på har den beviljade insatsen kontaktperson spelat en stor roll för hans möjlighet att prestera i skolan och klara sig i samhället i övrigt. Kammarrätten ifrågasätter inte att kontaktpersonen har inneburit en stor trygghet för 20-åringen men han har nu bott i Sverige relativt länge och klarar sig bra i skolan och samhället. På hans boende finns personal han kan vända sig till och han är dessutom numera vuxen."

Målnummer:2092-17