RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nu webbplats för rekrytering av god man och kontaktperson

2017-02-16

Socialstyrelsen har nu lanserat webbplatsen Min insats. Syftet är att hjälpa kommunerna att rekrytera privatpersoner till uppdrag som exempelvis god man, kontaktperson eller jourhem.

Fokus för Socialstyrelsens uppdrag har varit barn och unga som är i behov av dessa stödinsatser. 

RFS har deltagit i en referensgrupp inför framtagandet av webbplatsen och har haft möjlighet att framföra synpunkter. Vi har också gett tips på intervjupersoner.

Gå till nya webbplatsen Min insats

Läs mer om webbplatsen på Socialstyrelsens webbplats