RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ny rapport om nyanländas hälsa

2017-02-15 

Idag släpper Barnombudsmannen en ny rapport om nyanlända barns hälsa. Resultatet visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa och barnens tillstånd riskerar dessutom att bli värre under asylprocessen.

Bo ger också förslag på förändringar.

Läs mer på Barnombudsmannen webbplats