RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ny statistik kring godmansuppdrag

2017-01-10

För första gången presenterar länsstyrelserna statistik kring godmansuppdrag. Under 2015 var antalet ställföreträdare cirka 150 000 och antalet huvudmän cirka 220 000.

Statistiken visar också hur många ställföreträdare det finns inom de olika kategorierna av ställföreträdarskap respektive antal huvudmän per kategori. 

Överförmyndarnas genomsnittliga totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare redovisas på länsstyrelsens webbplats sammanslaget. Genom att dela summan 906 177 kronor med antalet överförmyndare som lämnat uppgifter (205 stycken) blir den genomsnittliga kostnaden för ett ställföreträdarskap 4 420 kronor. Efter motsvarande uträkning blir kostnaden per ställföreträdarskap 75 kr per kommuninvånare.

Läs statistiken på länsstyrelserna hemsida