RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ny statistik om kontaktperson

2017-02-28

Antalet barn och vuxna som fått insatsen kontaktpersoner enligt LSS har legat stabilt på cirka 19 500 mellan 2009-2015 enligt ny lägesrapport från Socialstyrelsen. 

Antalet barn och vuxna med funktionsnedsättning som enligt SoL fått insatsen kontaktperson/-familj var totalt cirka 4 350 under 2015. Här finns det ingen uppgift kring hur antalet ändrat sig över tid. 

I rapporten framkommer också att att de totala insatserna för barn med funktionsnedsättning minskat under de senaste åren.

Läs mer i Socialstyrelsens rapport

I Socialstyrelsens nya podd finns även ett avsnitt om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Lyssna på podden här