RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nya ungdomspåföljder föreslås

2017-07-06 

Utredare föreslår två nya påföljder för unga lagöverträdare: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. 

Utredaren har haft i uppdrag att bygga vidare på Påföljdsutredningens förslag och bedömningar om nya påföljder för unga. 

Förslagen innebär: 

  • Ungdomstillsyn innebär att den unge ska hålla kontakt med och regelbundet träffa en utsedd stödperson och delta i särskilt anordnad verksamhet. 
  • Ungdomsövervakning är en mer ingripande påföljd som innebära att den unges rörelsefrihet begränsas. 

Läs regeringens pressmeddelande här