RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nytt brottsförebyggande program

2017-03-22

Igår presenterade regeringen ett nytt brottsförebyggande program. Syftet är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället.

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande att pogrammet ska bidra till att stimulera och entusiasmera
fler berörda aktörer att vidta brottsförebyggande åtgärder och att utveckla samverkan, såväl på nationell som på regional och lokal nivå. Det riktar sig till en bred målgrupp såsom myndigheter, landsting, kommuner, näringslivet och det civila samhällets organisationer.

Läs mer på regeringens webbplats