RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nytt centrum för frivilliguppdrag

2017-05-11 

Nytt frivilligcenter i Linköping ska samordna frivilliga, skriver Linköpingsposten. Några av uppdragen som de ska informera och öka kunskapen kring är till exempel familjehem, stödfamiljer, kontaktpersoner och gode män.

Projektet drogs igång vid årsskiftet och har två anställda. Just nu bygger de upp en samverkansgrupp bestående av representanter från olika aktörer i samhället, bland annat Kriminalvården, Region Östergötland, Röda Korset, Stadsmissionen och Svenska Kyrkan. Förhoppningen är att Frivilligcentrum ska vara en permanent kommunal verksamhet vid 2017-års slut.

Läs artikeln i Linköpingsposten

Se infomration om frivilliguppdragen på Linköpings webbplats