RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nytt kunskapscentrum kring ensamkommande barn

2017-03-23

Socialstyrelsen ska från och med 1 april skapa ett nationellt kunskapscentrum kring frågor som rör ensamkommande barn.

Bland annat ska riktlinjer för gode män till ensamkommande barn och för socialtjänsten tas fram. 

Kunskapscentrumet skapas på uppdrag av regeringen. Det är en satsning på 30 miljoner kronor till och med 2020. 

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 15 juni 2018 och en slutredovisning senast den 31 mars 2021.

Läs mer på regeringens webbplats