RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Om företags arvode som god man

2017-03-06 

En notis i senaste nyhetsbrevet från Sveriges kommuner och landsting, SKL, handlar om företags arvode för uppdrag som god man.

En god man överklagade överförmyndarens beslut om arvode och kostnadsersättning till tingsrätten och yrkade på att arvode och mervärdeskatt skulle betalas ut till företag. Tingsrätten i Malmö lämnade överklagandet utan bifall och gav därmed överförmyndaren rätt. Obs! Domen i tingsrätten är överklagad. 

Ladda ner domen från Malmö tingsrätt som pdf

Det finns även en notis om utställd faktura från företag till överförmyndare gått till Kronofogdemyndigheten.

Läs SKL:s nyhetsbrev