RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Om lekmannaövervakarens roll i Omkrim

2017-11-16

I senaste numret av Omkrim berättar Marie Järsjö vid Kriminalvårdens huvudkontor om varför lekmannaövervakaren spelar en viktig roll i Kriminalvårdens brottsförebyggande arbete.

Marie Järsjö har som uppgift att utveckla lekmannaövervakarrollen. Under hösten kommer hon att påbörja en dialog med frivårdsenheterna för att ta fram en enhetlig och tydlig åtgärdsplan. 

Omkrim är Kriminalvårdens personaltidning som även sänds till alla lekmannaövervakare och RFS föreningar.

Läs hela artikeln på sid 9 i Omkrim nr 5 2017