RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Överförmyndare efterlyser ökad tillsyn

2017-01-18 

Överförmyndaren på Lindingö skriver debattinlägg i Dagens samhälle om behovet av ökad tillsyn av överförmyndarverksamheten och gode män. 

Författare till debattartikeln är Carl-Johan Gestrup och Helena Koos, överförmyndare respektive handläggare Lidingö överförmyndarverksamhet. 

Läs debattinlägget i Dagens samhälle