RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Överförmyndaren ska göra egen åldersbedömning

2017-06-15

Zeteo nyheter skriver att JO, Justitieombudsmannen, kritiserar överförmyndaren i Tibro för ett entledigande av en god man när denna bedömts som vuxen av Migrationsverket.

Kritiken går ut på att Överförmyndaren inte gjort en självständig bedömning och därefter fattat ett eget överklagbart beslut om att godmanskapet skulle upphöra. Godmanskapet skulle inte ha avslutats utan ett formellt beslut i saken, skriver Zeteo.

Målnummer: 6581-2016